ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1969.
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, ОКО 1935.
 
ИЗГЛЕД ФАСАДЕ ИЗ РЕСАВСКЕ УЛИЦЕ
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1975.
 
 

Cultural monument
Serbian Journalists Association Building,
28, Resavska Street

Споменик културе
Дом Удружења новинара Србије,
Ресавска 28

 
Lokacija     Location
 
 
 
The building of the Serbian Journalists Association was finished in 1934 after the design of architect Ernest Vajsman, as a cubic-shaped house with a symmetrical facade and underlined horizontal divisions. The central motif is a circular staircase. The roof zone is emphasized by a receding storey and a terrace with an awning.
The Journalists Club is one of the most significant buildings in Belgrade conceived in the style of modernism. Apart from its architectural values, it is also important as the meeting point of journalists, publishers, authors and prominent personalities from the cultural life of Serbia.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Дом Удружења новинара Србије саграђен је 1934. године по пројекту архитекте Ернеста Вајсмана, као изузетно модерна, потпуно безорнаментална грађевина кубичне форме наглашена хоризонталама спратова и акцентована завршном повученом етажом.
Новинарски дом представља један од најзначајнијих објеката у Београду конципираних у модерном духу. Осим архитектонских вредности значајан је и као место окупљања новинара, публициста, писаца и најистакнутијих личности из културног живота Србије.
 Службени гласник РС бр. 51/97