ДЕТАЉ ЕНТЕРИЈЕРА, ЗБИРКА РАДОВА БРАНКА КРСТИЋА
 
ФОТЕЉА, РАД БРАНКА КРСТИЋА
 
ИЗГЛЕД БОЧНЕ ФАСАДЕ
 
ПРЕСЕК
 
ИЗГЛЕД УЛАЗНЕ КАПИЈЕ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Krstić’s brothers House,
5, Kralja Milutina Street

Споменик културе
Дoм браће Крстић,
Краља Милутина 5

 
Lokacija     Location
 
 
 
The brothers Krstić house was built in the late nineteenth century as a representative residential building. Soon after the building was complete the Krstić family moved in it and the renowned architects Petar and Branko Krstić were born there. The designer of the house is not known but certain elements of the decoration indicate that the author might be architect Jovan Ilkić. The house of the Krstić brothers represents on of the rare preserved smaller residential buildings in the area between Terazije and the Slavija square. Petar and Branko Krstić began their careers with the awarded design for the Yugoslav Pavilion at World Exhibition in Philadelphia (1925), and very soon were awarded for the design of the Church of St. Sava (1927). They were members of the Group of architects of modern orientation. Their joint work comprises several dozens of designed and executed buildings, among them the Agrarian Bank, the church of St. Mark, the Igumanov building.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Дом браће Крстић, саграђен је крајем XIX века као репрезентативни стамбени објекат. Убрзо по подизању у зграду се уселила породица Крстић у којој су рођени познати архитекти Петар и Бранко. Пројектант зграде није познат, али се на основу неких елемената декорације претпоставља да би аутор пројекта могао бити архитекта Јован Илкић. Дом браће Крстић представља једну од ретко сачуваних мањих стамбених зграда на територији између Теразија и трга Славија. Петар и Бранко Крстић су своју каријеру започели награђеним пројектом за Павиљон Југославије на изложби у Филаделфији 1925. године, а потом и нaграђеним решењем за Светосавски храм 1927. године. Припадали су Групи архитеката модерног правца, а њихово заједничко дело обухвата више десетина пројектованих и изведених објеката, међу којима су палата Аграрне банке, црква Св. Марка, Игуманова палата.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 491/1
од 10.04.1973.