АУСТРИЈСКО ПОСЛАНСТВО У БЕОГРАДУ, ПОЧЕТАК 20. ВЕКА
 
УЛИЧНИ ИЗГЛЕД, ПОЧЕТАК 20. ВЕКА
 
ЦРКВА ХРИСТА КРАЉА, ПРОЧЕЉЕ
 
ЦРКВА ХРИСТА КРАЉА, ГЛАВНИ ОЛТАР
 
ЕНТЕРИЈЕР, БИСКУПОВА БИБЛИОТЕКА
 
 
 
 
ДВОРИШНА ФАСАДА
 
 

Cultural monument
Archbishopric of Belgrade,
20, Svetozara Markovića Street

Споменик културе
Београдска надбискупија,
Светозара Марковића 20

 
Lokacija     Location
 
 
 
Since 1926 the Archbishopric of Belgrade has been located in the building of the former Austrian Embassy in Belgrade, built in 1884. The one-storey building, surrounded with a well kept garden, is one of the representative accomplishments of Belgrade architecture from the 1880s. The name of its author, or the circumstances related to its building are not known. It was conceived in the then ruling style of academism with neo-renaissance elements on the façade. Special attention was paid to the dynamic north façade turned to the intimate atmosphere of the spacious garden. Together with the chapel from 1888 and the parochial office from 1926, this building represents today a unique spatial-functional whole. In the building significant historical events took place, events that were related to the beginning of WW I and had repercussions on the future destiny of Serbia.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Београдска надбискупија смештена је од 1926. године у згради некадашњег Аустријског посланства у Београду, која је саграђена 1884. године. Једноспратна зграда, окружена уређеном баштом, спадала је у ред значајнијих остварења београдске архитектуре осамдесетих година XIX века. Име аутора пројекта, као ни околности у којима је зграда подигнута, данас нису познати. Зграда је конципирана у духу тада владајућег академизма с неоренесансним елементима у обради детаља фасаде. Посебна пажња је стављена на обраду разуђене северне фасаде зграде, окренуте интимној атмосфери уређеног, пространог врта. Заједно са капелом из 1888. године, баштом и зградом парохијског уреда из 1926. године, зграда Београдске надбискупије чини јединствену просторно-функционалну целину. У овој згради одиграли су се важни историјски догађаји за новију историју Србије, везани за околности око избијања Првог светског рата.
 

Службени лист града Београда бр. 19/81