ОСТАЦИ НЕОЛИТСКЕ КУЋЕ
 
ОСТАЦИ НЕОЛИТСКОГ ОБЈЕКТА, 1979.
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД ЛОКАЛИТЕТА, 1979.
 
ЖРТВЕНИК
 
 
 
 
ЗООМОРФНИ ПОКЛОПАЦ
 
 

Archaeological site
Usek at Banjica

Археолошко налазиште
Усек Бањица

 
Lokacija     Location
 
 
 
The archeological site Usek covers the area north-west from the road to Avala to the stream that flows into the Banjica brook. A Neolithic settlement with a very rich cultural stratum consisting of five layers is found on this site and represents one of the most important settlements along the Danube river. Although it was temporary at the beginning, this settlement developed into a permanent dwelling due to favourable conditions. It existed during a long period and it was reconstructed after several fires. From the oldest layer with dug-outs one can perceive a continuous development and progress in building techniques. One of the houses found on the site is 20 x 11 meters large, proving the skillfulness and building techniques of the Neolithic man. The Neolithic settlement at Banjica belongs to the Vinča culture. Its preserved exceptionally rich architecture represents an important finding for the study of the Neolithic age.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Археолошки локалитет Усек обухвата терен северозападно од aвалског друма, на самом брежуљку, и простире се до потока који се улива у Бањички поток. На овом терену налази се неолитско насеље са веома богатим културним слојем у пет хоризоната и као такво једно је од најзначајнијих у нашем делу Подунавља. Насеље, у почетку привремено, под повољним условима развило се у стално. Дуго је трајало и неколико пута обнављано после пожара. Почев од најстаријег хоризонта са земуницама, па кроз остале, опажа се стални развој и напредак у техници градње. Једна од откривених кућа има димензије чак 20х11 m, што за грађевинску делатност неолитског човека подразумева високу стручност и технику. Неолитско насеље на Бањици припада винчанској култури и својом очуваном и изразито богатом архитектуром представља значајно откриће за проучавање неолитског доба.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 124/1
од 7.2.1964.