ОПШТИ ИЗГЛЕД СА ЈУГОИСТОКА
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД СА СЕВЕРОИСТОКА
 
ЦРТЕЖ ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ОСНОВА
 
ПРЕСЕК
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument of great value
House where Vojvoda Stepa Stepanović was born,
1, Vrčinska Street, Kumodraž

Споменик културе од великог значаја
Родна кућа војводе Степе Степановића
Врчинска 1, Кумодраж

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in the mid-1800s and in 1856 our renowned military commander vojvoda Stepa Stepanović was born there. The house is a monument to a great man from our recent history. His long military career comprises the whole narrative of the development and strengthening of the victorious Serbian army.
As an example of vernacular architecture the house where vojvoda Stepa was born possesses architectural and ethnographic qualities, and due to the fact that there are only a few houses of this type preserved in the vicinity of Belgrade its importance grows with the time. Vojvoda Stepa Stepanović (1856–1927) was one of the most significant Serbian military commanders. He obtained the rank of vojvoda because of the military skills he applied in the wars from 1876 to 1918. He served two terms as Defense Minister. Together with Radomir Putnik, he was in charge of the establishment and application of the organizational plan of Serbian military forces. His greatest military success was the breakthrough of the Salonika Front and he was consequently classified as one of the greatest military commanders of World War I. A year after the end of the war, he retired and lived quietly in Čačak, until the end of his life.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
У кући, подигнутој средином XIX века, рођен је 1856. године истакнути српски војсковођа Степа Степановић. Родна кућа војводе Степе представља споменик једном великану наше прошлости, чије је име уткано у српску новију историју. Његово дуго војно службовање значи историју развоја и јачања српске војске.
Као примерак народне архитектуре родна кућа војводе Степе има архитектонске и етнографске вредности чији значај расте, с обзиром на мали број очуваних кућа овога типа у ближој околини Београда. Војвода Степа Степановић (1850-1927) био је један од најистакнутијих српских војсковођа. Чин војводе стекао је војничким вештинама које је исказао у ратовима од 1876. до 1918. године У два наврата био је и министар војске. После Радомира Путника, у највећој мери је заслужан за утврђивање и спровођење организационе основе српских оружаних снага. Највећи војни успех војводе Степе био је пробој Солунског фронта, што га је уврстило у ред највећих војсковођа Првог светског рата. Годину дана по завршетку рата повукао се из активне службе и до своје смрти живео је повучено у Чачку.
 
Службени гласник СРС бр. 28/83