ПЕРСПЕКТИВНИ ИЗГЛЕД СА СЕВЕРОИСТОКА, ЦРТЕЖ
 
ПРЕСЕЦИ
 
ЦРТЕЖ ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ЗАДЊИ ИЗГЛЕД
 
БОЧНА ФАСАДА, ЗАПАД
 
БОЧНА ФАСАДА, ИСТОК
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument
Živković’s family Old House in Beli Potok,
94, Vase Čarapića Street

Споменик културе
Стара кућа породице Живковић
у Белом Потоку,
Васе Чарапића 94

 
Lokacija     Location
 
 
 
The old house of the Živković family was built in the 1830s. It was situated in the centre of the village, near the road.
The house was a ground-floor building with oblong floor plan, 11 x 10 meters. Since it was situated on a mild slope, there was a cellar underneath one part of the house. The foundations were in broken stone and the house was built in timber frame with wattle and daub filling. There was a porch on the south-eastern side of the house. It was probably an architrave porch at the beginning, but in a later intervention it got the “false” Moravska school arcades that go along the length of the façade. The fence on the porch was in wooden frame with filling in planks and with woodcut decorations on drainboards. There was a four-gabled roof, slightly inclined and covered in tiles. The relatively small eaves had sedge trimming. There was also a chimney built in wicker-work and covered with mud in the attic. The house was whitewashed. The entrance to the porch, eccentrically placed, was accentuated with a few steps in brick. There were two doors on the main façade, one to the “house” and the other to the nearby room. Two crossing walls divided the interior into four rooms of almost identical dimensions: the “house” with the hearth and three chambers. All of them were interconnected by doors and it was possible to circulate through the house over the porch. There were wooden floors in the rooms and those on the porch and in the “house” were covered in brick. The ceiling of the porch and the “house” was in sedge, and in the rooms covered in mortar. The doors were in solid wood, windows had two wings and a metal trellis between the panes. There was a corner cupboard in the “house”. The basic features of the old house of the Živković family place it to the older Moravska style and in architectural and ethnographic sense it was one of the best examples of this type in greater Belgrade area. The house was demolished in the 1980s because the owner wanted to build a new one.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Стара кућа породице Живковић подигнута је 30-их година XIX века. Налазила се у центру насеља, уз сам пут.
Кућа је била приземна, правоугаоне основе, ситуирана на благој падини, с подрумом испод једног дела зграде. На темељима од ломљеног камена дизала се бондручна конструкција са испуном од чатме. На југоисточној страни зграде налазио се трем. Првобитно је, највероватније, био архитравни, да би неком каснијом интервенцијом добио „лажне“ моравске аркаде, које се протежу целом дужином фасаде. Ограда трема је била у дрвеном раму, са испуном од талпи и декоративно нажљебљеним окапницама. Кров на кући је био четворосливан, благог пада и покривен ћерамидом. Релативно мала надстрешница била је опшивена шашовцем. Улаз у трем, ексенцтрично постављен, био је акцентован с неколико степеника решених у опеци. На главној фасади постојала су двоја врата. Једна су водила у „кућу“, а друга у собу поред. Унутрашњи простор куће подељен је са два укрштена зида на четири дела, односно, на четири просторије приближно истих димензија. Функционално, то су „кућа“ са оџаклијом и три собе. Просторије у кући су биле повезане вратима, тако да је заједно с тремом постојала могућност кружне циркулације. Подови у трему и „кући“ били су обложени опеком, а у собама су били дашчани. Таваница трема и „куће“ је имала шашовац, а у собама је била облепљена лепом. Врата су била од пуног дрвета, а прозори двокрилни, с металним решеткама између пенџера. У „кући“ је постојао угаони долап. По својим основним карактеристикама стара кућа породице Живковић је припадала старијем моравском типу и у архитектонском и етнографском смислу представљала један од најуспелијих примерака овог типа на београдском подручју. Због изградње новог објекта власник је почетком осамдесетих година прошлог века порушио кућу.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 167/1
од 12.02.1975.