ЈУЖНА ФАСАДА, ДЕТАЉ
 
ЕНТЕРИЈЕР
 
НАДГРОБНИ СПОМЕНИЦИ У ПОРТИ ЦРКВЕ
 
ПОДУЖНИ ПРЕСЕК
 
ОСНОВА ЦРКВЕ
 
Подужни пресек и основа цркве
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, ЈУГОИСТОК
 
 

Cultural monument
Church of the Holy Trinity at Ripanj
5 Erčanska Street

Споменик културе
Црква Св. Тројице у Рипњу,
Ерчанска 5

 
Lokacija     Location
 
 
 
Holy Trinity church was constructed in 1892–94 to replace the former log church of the Descent of the Holy Spirit built in 1823. It is a single-nave, barrel-vaulted nave building terminating in a three-sided eastern apse, semicircular internally, which is considerably lower and narrower than the nave. Two rectangular choirs topped with domes create the impression of a cruciform church on the outside. The porch on the west end is surmounted by a bell tower capped with a polygonal baroque-style spire. The façades are austere, enlivened only with a combination of shallow recesses and projections. The west façade is accentuated by two windows aligned along the axis of the main doorway and the octagonal base of the tower rising above. The icons decorating the simply carved wooden iconostasis, which previously adorned the old log church, were painted in the 1830s in the late post-Byzantine (zograf) style by the workshops headed by Anastasije Konstantinović, Jovan Stergijević (known as Janja Moler, ‘the Painter’), Rista Moler and others. Taken as a whole, the architecture and painting of the Holy Trinity church at Ripanj make it a distinctive piece of Serbian religious art of the late 19th century.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Црква Св. Тројице у Рипњу саграђена је у периоду од 1892. до 1894. године на месту срушене цркве брвнаре посвећене Силаску Св. Духа, подигнуте 1823. године. Конципирана је као једнобродна правоугаона грађевина засведена полуобличастим сводом, са споља тространом, а изнутра полукружном апсидом, знатно ужом и нижом од брода. Правоугаони певнички простори стварају споља изглед слободног крста и надвишени су слепим кубетима. На западном прочељу, над улазним тремом, уздиже се звоник са барокном лименом капом. Зидови фасада оживљени су једноставном декоративном пластиком изведеном у плитком рељефу. Репрезентативна западна фасада истакнута је постављањем два прозора у оси главног портала, над којима се уздиже осмоугаоно постоље торња. Иконе на иконостасу, настале тридесетих година деветнаестог века, изведене у позно зографском маниру, постављене су на једноставно резбарену олтарску преграду која је у целини пренета из старе цркве брвнаре. Представљају рад неколико сликарских радионица које су водили Анастасије Константиновић, Јован Стергијевић (Јања Молер), Риста Молер и други мајстори. Црква Св. Тројице у Рипњу својим архитектонским и сликарским особеностима представља својеврсну ликовну целину у српској сакралној уметности с краја 19. века.
 

Службени гласник РС бр. 29/10