Београд је једно од најстаријих насеља у Европи и један од највише разараних градова света. Налази се на  раскрсници путева између Истока и Запада, којима су се кретала бројна политичка, етничка и културна прегруписавања нашег континента. Значајни догађаји европске историје одигравали су се преко територије Београда. Небројене катаклизме, паљевине и пожари, рушења до темеља,  лишиле су га материјалних доказа свога трајања. Он упркос томе није изгубио своје осећање историјског достојанства.

Потреба за организованом заштитом  културног наслеђа Београда јавила се управо у време између две катаклизме, два светска рата, у раздобљу нагле изградње града која је претила да уништи његово, скромно и због тога често оспоравано наслеђе. Рат је прекинуо започете активности и тек по његовом окончању, формирана је Служба заштите, најпре на нивоу  Републике 1947. године, а потом и за подручје престоног Београда.  Завод за заштиту споменика културе града Београда основан је 27. маја 1960. године Решењем Народног одбора града Београда бр.1861/60.

У овој 2010. години, Завод за заштиту споменика културе града Београда обележава значајан јубилеј,  50 година од оснивања институције. Континуитет деловања кроз различите друштвене епохе, сведочи о напорима више генерација стручњака (архитеката, историчара уметности, историчара, етнолога, археолога и др.) у остваривању мисије заштите непокретних културних добара на подручју Београда.

Полазећи од првог Решења о заштити куће Јеврема Грујића у Улици Светогорској 17, па све до данашњих дана, број утврђених културних добара на подручју Београда приближио се броју од четири стотине споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места.

Уочавајући значај презентације и популаризације споменичког наслеђа за свеколики пленум грађана, Завод за заштиту споменика културе града Београда у сарадњи са Министарством културе Републике Србије и Градом Београдом, одлучио је да у савременој форми CD-а прикаже по први пут, целокупно  споменичко наслеђе Београда. Од стране стручних сарадника Завода, брижљиво су бирани текстови и графички прикази који на најупечатљивији начин сведоче о културно-историјским, архитектонско-урбанистичким и естетско-уметничким вредностима презентованих културних добара, као и њиховом значају за идентитет и развој Београда.

Посао приказивања свих културних добара на једном месту, био је изазован, креативан и ни мало лак. Из Документације Завода требало је одабрати највредније од вредног, илустровати све фазе из живота Службе, али и живот сваког споменика културе понаособ, креирањем њихових својеврсних личних карата. Кроз податке садржане на CD-у,  желели смо да прикажемо разноликост културних добара, богатство садржаја, интерактиван однос са непосредним окружењем са којим чине целину, утицај на слику града, њихов свеукупни значај и значење.

Верујемо да ће „читачима“ овог CD-а бити јасно да историја и целокупно наслеђе нису само једноставна збирка непроменљивих чињеница, него непрекидан процес који  укључује и сам живот, због чега су  недељиви део нашег сопственог бића. Гледати у прошлост не значи утврдити увек исте вредности и учинити их мерилима за сва каснија времена. Поглед унутраг „мења“ свој објект, сваки посматрач у свако доба, чак и у сваком тренутку, неизбежно мења прошлост према сопственој природи.

 

мр Милица Грозданић

 
Nazad na opštinu