ПОГЛЕД НА БОЈЧИНСКУ ШУМУ
 
СПОМЕН ПЛОЧА
 
 
 
 
СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ
 
 

Site of great value
Forest of Bojčin,
Progar

Знаменито место од великог значаја
Бојчинска шума,
Прогар

 
Lokacija     Location
 
 
 
The woodland complex Bojčin (619.41 ha) is related to the development of the liberation movement and fighting of the peoples from southern Srem against the occupiers and fascism. Partisan units were permanently stationed in this area. The forest is also related to historic events of the workers’ movement before WW II and also to WW I. The Veterans Association erected a memorial monument in the forest in 1963.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Шумски комплекс Бојчин на простору од 619,41 ха је простор везан за развој ослободилачког покрета и борбе народа јужног Срема за ослобођење од окупатора и фашизма. На овом простору стално су боравиле партизанске јединице. Ова шума везана је и за историјске догађаје радничког покрета пре II светског рата, за догађаје из I светског рата. Године 1963. Удружење бораца подигло је спомен-обележје у Бојчинској шуми.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79