ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, ЗАПАДНА И ИСТОЧНА ФАСАДА
 
ЈУЖНА ФАСАДА
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, ТРЕМ
 
 

Cultural monument
Aćimović’s family Old House in Progar

Споменик културе
Стара породична кућа Аћимовића у Прогару

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in 1830 for a wealthy farmer family Aćimović and has three rooms in a row and a porch along the elongated courtyard façade. The house was built in unbaked brick and covered with a two-gabled roof in tiles. The porch is in wood with rich woodcut decorations. This type of house with wood-carved porch, with most significant decorations and workmanship among the usual village houses in Vojvodina, is a unique phenomenon in the area of greater Belgrade.
The house was demolished in the early 1980s.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа је подигнута око 1830. године за имућну прогарску земљорадничку породицу Аћимовић и састоји се од три просторије у низу и трема који се протеже целом дужином подужне дворишне фасаде. Зграда је зидана у набоју, покривена двосливним кровом с црепом, док је трем у дрвету изразито богато изрезбарен. Овај тип куће с резбареним тремом, као најдекоративнија и занатски најсавршенија варијанта војвођанске сеоске куће, представља јединствену појаву на београдском подручју.
Кућа је порушена почетком 80-их година прошлог века.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 564/4
од 18.08.1975.