НАОС, ИКОНОСТАС
 
ИКОНОГРАФСКА ПРЕДСТАВА ПАТРОНА ХРАМА
 
ПРЕСЕК И ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Church of St. Sava in Bečmen,
11. oktobra Street

Cultural monument
Црква Св.Саве у Бечмену,
11. октобра

 
Lokacija     Location
 
 
 
The oldest known church in Bečmen was mentioned in the contract signed on April 30, 1809 by the municipal authorities of Bečmen, the builder from Sremska Mitrovica, Franc Ebel, and carpenter Anton Vajs, for the building of a new church. The present day church in Bečmen was erected in 1945 and dedicated to St. Sava, the first Serbian archbishop. It was conceived as a single-nave baroque building with elements of classicism. It is a relatively small, balanced church with a semi-circular apse on the east side and a three-storey belfry on the west. The iconostasis was made at the time when the church was built, but it has not been preserved. The icons were painted in oil on canvas, mounted on wooden boards. The altar partition is simple in structure, a relatively solid craftsmanship, with finely carved and painted ornaments.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Најстарија позната црква у Бечмену помиње се у уговору за изградњу нове цркве, склопљеном 30. априла 1809. године између Општине Бечмен и зидарског мајстора из Сремске Митровице Франца Ебела и цимермана Антона Вајса. Данашња црква у Бечмену подигнута је 1845. године и посвећена Светом Сави, архиепископу српском. Конципирана је као једнобродна барокна грађевина са елементима класицизма. То је релативно мала, складна црква, са једном полукружном апсидом на источном и троспратним звоником на западном делу. Иконостас који је настао за време зидања цркве није очуван. Иконе су рађене уљем на платну кашираном на дасци. Олтарска преграда је једноставног конструктивног склопа, релативно солидне занатске израде, са фино резбареним и бојеним украсима.
 

Службени гласник РС бр. 5/00