ЈУЖНА ФАСАДА
 
ОСНОВА
 
НАОС, ИКОНОСТАС
 
ДЕТАЉ СЕВЕРНЕ ПЕВНИЦЕ
 
 
 
 
СЕВЕРОЗАПАДНИ ИЗГЛЕД ЦРКВЕ
 
 

Cultural monument
Church of St. Paraskeva in Boljevci

Споменик културе
Црква Св. Параскеве у Бољевцима

 
Lokacija     Location
 
 
 
The Church of St. Paraskeve dates from 1789. It is a single-nave building in the baroque style with classicist elements. It shows a semicircular apse on the east side and a narthex surmounted by a tall three-storey bell-tower on the west. It is built of brick bound by lime mortar and plastered on the inside and the outside. The façades are divided with slender pilasters whose rhythm reflects the division of the naos into four bays. The large arch-headed windows with their upper parts decorated with garlands are topped with semicircular cornices. The similarly decorated south portal has an iron-reinforced double-leaf wooden door shallowly carved with classicist motifs, such as rosettes, cordons, flutes, and the like. The wooden iconostasis, which follows the baroque type typical of Vojvodina, is richly carved with gilded floral patterns. The icons, oils on wood, are a 19th-century work of an unknown Vojvodina painter. The Church of St. Paraskeve has architectural and townscape value as tangible evidence of the development of the architecture, visual and decorative arts of the Serbs in lower Srem in the 18th and 19th centuries.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Црква Св. Параскеве у Бољевцима датира из 1798. године. Конципирана је као једнобродна барокна грађевина са елементима класицизма, са полукружном апсидом на источној страни и високим троспратним звоником изнад припрате. Зидана је од опеке у кречном малтеру и омалтерисана изнутра и споља.
Фасаде цркве подељене су по вертикали витким пиластрима, чији ритам прати унутрашњу поделу наоса на четири дела. Велики лучно засведени прозори украшени су у горњем делу гирландама и полукружним венцем. На сличан начин украшен је и јужни портал, који има двокрилна дрвена врата украшена оковом и плитко рађеним дуборезом са класицистичком орнаментиком: розетама, венцем, тракама, канелурама и слично.
Иконостас је рађен по типу барокних војвођанских иконостаса, богато украшен резбареним, позлаћеним флоралним елементима. Иконе на иконостасу насликао је уљем на дрвету непознати војвођански мајстор из XIX века.
Црква представља архитектонско-урбанистичку вредност као материјално сведочанство развоја архитектуре, ликовних и примењених уметности Срба XVIII и XIX века у доњем Срему.
 

Службени гласник РС бр. 108/05