ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
НАОС, ИКОНОСТАС
 
ЈУЖНА ФАСАДА
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Church of St. John the Forerunner in Petrovčić,
Dušana Vukasovića Street

Споменик културе
Црква Св. Јована Претече у Петровчићу,
Улица Душана Вукасовића

 
Lokacija     Location
 
 
 
The Church of St. John the Forerunner was built in 1845 on the site of an earlier single-nave church with a semicircular east apse. The foundations of the earlier church built of broken stone bound by lime mortar and a medieval cemetery were uncovered by archaeological excavation in 1963. The large amount of tegulae and large iron fasteners found in its interior suggests a log or a wattle-and-daub church whose roof was covered with reused tegulae from some nearby Roman site. The probable date of the medieval church (based on the grave goods) is the 12th or the beginning of the 13th century at the latest, which makes it the oldest known church in Srem. The Church of St. John the Forerunner is a single-nave baroque-style building with a semicircular apse on the east side. The narthex with a choir loft on the west side is surmounted by a three-storey bell-tower. Classicist influences are recognizable in its façade decoration. Stringcourses, engaged piers capped with moulded capitals and semicircular niches in the bays between them, tall gables and central tympana are characteristic features of the churches in a style transitional from baroque to classicism in Vojvodina. The iconostasis was made in 1905 by the Novi Sad-based workshop of Nikola Ivković, while the painter of the frescoes remains unknown. The Church of St. John the Forerunner has architectural and townscape value as an important representative of the style of religious art that in the early and mid 19th century prevailed in the region to which the Zemun area has been culturally related. 
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Црква Св. Јована Претече у Петровчићу подигнута је 1845. године на месту старије једнобродне цркве са полукружном апсидом. Археолошка ископавања извршена 1963. године открила су средњовековну некрополу са црквом, чији су темељи зидани од ломљеног камена у кречном малтеру. У унутрашњости цркве нађена је велика количина тегула, гвоздених кованих клинова и већих ексера, што указује да се овде вероватно налазила црква брвнара, или црква од плетера, чији је кров био покривен тегулама донетим са неког оближњег римског налазишта. Црква је вероватно настала током XII а најкасније почетком XIII века (датирање је извршено на основу гробних налаза). Према томе, ова црква представља за сада најстарији ископани црквени објекат у Срему. Данашња црква је конципирана као једнобродна грађевина, обликована у барокном стилу, са полукружном олтарском апсидом на истоку и припратом на западној страни, изнад које је подигнут хор и троспратни звоник, на западу. Класицистички утицаји видљиви су на декорацији фасада. Хоризонтални венци, прислоњени ступци са профилисаним капителима и полукружне нише смештене у пољима између њих, високи забат и централни тимпанон представљају карактеристичне елементе црквених грађевина у Војводини, насталих на прелазу барокног стила у класицистички. Иконостас је израдила 1905. године радионица Николе Ивковића из Новог Сада, док је живопис цркве дело непознатог аутора. Својом архитектонско-урбанистичком вредношћу, црква је значајан представник стила који је у сакралној уметности доминирао почетком и средином деветнаестог века на територији којој културолошки припада и околина Земуна.
 

Службени гласник РС бр. 108/05