УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА, 1930.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Art School Building,
4, Kralja Petra Street

Споменик културе
Зграда Уметничке школе,
Краља Петра 4

 
Lokacija     Location
 
 
 
It was built around 1836 as an auxiliary building within the complex of Princess Ljubica’s Residence. The Art School was later opened on its premises. The house belonged to the area of the former “Varoš Kapija” the centre of the political and social life of the Principality of Serbia. It was built with timber frame structure, typical for the architecture of the first half of the nineteenth century Belgrade.
The house has changed its function many times. Prince Mihailo Obrenović used to live in it until 1842. Then it served as premises of the Ministry of Internal Affairs, Justice and Education, the First Belgrade High School, and finally the Arts and Crafts School, which grew into the Academy of Fine Arts. Today, it houses the Faculty of Applied Arts.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Као део комплекса Конака кнегиње Љубице, око 1836. године подигнута је помоћна зграда у коју је касније смештена Уметничка школа. Зграда је припадала простору некадашње „Варош капије“, која је била средиште политичког и друштвеног живота Кнежевине Србије. Грађена је у бондручном конструктивном систему, типичном за градитељство прве половине ХIX века у Београду.
Зграда је више пута мењала намену. У њој је до 1842. године живео кнез Михаило Обреновић. Потом су у њеним просторијама биле смештене канцеларије попечитеља унутрашњих дела, просвете и правосуђа, затим Прва београдска гимназија и, коначно, Уметничко - занатска школа која је прерасла у Академију ликовних уметности. Данас је у згради смештен Факултет примењених уметности.
 

Службени лист града Београда бр. 23/84