УЛИЦА КРАЉА МИЛАНА
 
УЛИЦА КРАЉА МИЛАНА, ПОТЕЗ ИЗМЕЂУ АНДРИЋЕВОГ ВЕНЦА И КНЕЗА МИЛОША
 
КРАЉА МИЛАНА 1, ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Building at 1, Kralja Milana Street

Споменик културе
Зграда у улици Краља Милана бр. 1

 
Lokacija     Location
 
 
 
The imposing building on the corner of Kralja Milana and Andrićev venac Streets was built in 1924-1925 for engineer Miloš Savčić. The design was signed by Miloš Savčić and architect Evgenije Gulin. Built during the period of economic and social prosperity of Belgrade, the house belongs to the usual type of interwar buildings of double function: commercial space on the ground floor and residential on the upper floors. The design of the exterior shows connections with the previous period of academism. The horizontal division of the façade is made by cornices, while the front is emphasized by twin Ionic columns. By fitting into the row of neighbouring monumental edifices, the building of engineer Savčić is a remarkable contribution to the representative business ambience of Kralja Milana Street.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Маркантан објекат на углу улица Краља Милана и Андрићевог венца подигнут је 1925. године за инжењера Милоша Савчића. Пројекат куће је, поред самог Савчића, потписао и архитекта Евгеније Гулин. Подигнута у време привредног и друштвеног просперитета Београда, зграда се уклапа у уобичајни тип међуратних објеката двојне намене, с пословном наменом простора у приземљу и становима на спратовима. У обликовању екстеријера осећа се везаност за претходну, академску епоху. Хоризонтална подела фасаде извршена је кордонским венцима, док је прочеље наглашено удвојеним јонским стубовима. Уклапајући се у низ монументалних здања зграда инжењера Савчића доприноси репрезентативном амбијенту улице Краља Милана.
 

Службени лист града Београда бр. 19/81