ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ФАСАДА, ДЕТАЉ ПРОЗОРА
 
ФАСАДА, ДЕТАЉ ТРИФОРЕ
 
ФАСАДА, ДЕТАЉ
 
ГЛАВНА ФАСАДА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Commercial Academy Building,
48, Svetogorska Street

Споменик културе
Зграда Трговачке академије,
Светогорска 48

 
Lokacija     Location
 
 
 
The building of the Commercial Academy was erected in 1926 after the design by architect Jezdimir Denić, at the place where an older building of the same school used to stand. The idea to organize such a school dates back to the mid-1800s, but was realized only in the early twentieth century. The Commercial Academy used these premises for only three years. Today, the building houses the Legal-Administrative school. The architectural and stylistic features of the building relate to the academic variant of the Serbian-Byzantine style. The dynamism of the street façade was attained through a characteristic alteration of belts in brick and mortar, by series of arches supported by semi-circular pilasters and a decorated entrance. The courtyard façade has a porch with columns and arches. Within the broader framework of Serbian architecture, this building represents the purest example of the application of Serbian-Byzantine style on profane public buildings.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Трговачке академије подигнута је 1926. године, према пројекту архитекте Јездимира Денића, на месту старијег објекта Трговачке школе. Идеја о њеном оснивању, која датира још из средине XIX века, реализована је почетком XX века. У овом објекту Трговачка академија се налазила само три године, а данас се у њему налази Правно-биротехничка школа.Својим архитектонско-стилским карактеристикама, зграда припада академизираној варијанти српско-византијског стила. Улична фасада је оживљена карактеристичном алтерацијом појасева опеке и малтера, низом архиволти које почивају на пиластрима полукружног профила и декоративно обрађеним улазом. На дворишној фасади примењен је трем са стубовима и архиволтама. У ширим оквирима српске архитектуре овај објекат представља најчистији пример примене српско-византијског стила на профаним објектима јавне намене.
 

Службени лист града Београда бр. 26/92