ИЗГЛЕД ИЗ УЛИЦЕ ЦАРА ДУШАНА
 
ИЗГЛЕД СА УГЛА УЛИЦА ДОСИТЕЈЕВЕ И ЦАРА ДУШАНА
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1938.
 
УЛАЗНИ ХОЛ
 
БИБЛИОТЕКА
 
СВЕЧАНА САЛА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Тhe First Belgrade High School Building,
61, Cara Dušana Street

Споменик културе
Зграда Прве београдске гимназије,
Цара Душана 61

 
Lokacija     Location
 
 
 
The school was built in 1938 after the design by architect Milica Krstić, in the style of the then non-ornamental modernist architecture of Belgrade. It has three visible facades, and the most important one is the façade overlooking Cara Dušana Street. The facades are designed with a series of window apertures and three portals in the ground floor zone, thus relating the building to the models of late modernism.It is the first purposely built house for the First Belgrade High School, established in 1839 as the second high school in the Princedom of Serbia. In the hundred and fifty years of its existence, this school has had an exceptional educational and social significance, and a special cultural mission in Serbia, even in the regions still under the Ottoman rule. Many generations of its students have become famous statesmen and military commander, politicians, artists, scholars and professors. All of them helped Serbia to take the place that it deserves among the progressive countries of Europe. This school holds the most eminent place in Serbian school education.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда је саграђена 1938. године по пројекту архитекте Милице Крстић, у духу безорнаменталне модернистичке архитектуре Београда. Обликована је са три видљиве фасаде од којих је најзначајнија она окренута улици Цара Душана. Фасаде су оживљене низом прозорских отвора и три портала у приземној зони главне фасаде, што објекат стилски повезује са примерима касног модернизма. Ова зграда представља први наменски објекат пројектован за смештај Прве београдске гимназије која је основана читав век раније, 1839. године, као друга гимназија у Кнежевини Србији. За дуги низ година постојања и деловања, ова значајна просветна установа имала је изузетан образовни и друштвени значај, као и посебну културну мисију у Србији и у областима које су још биле под турском влашћу. У њој су стваране бројне генерације ученика који су постали познати државници и војсковође, политичари, уметници, научници и професори, и који су омогућили да Србија заузме достојно место међу напредним земљама Европе, а ова школа најистакнутије место у српском школству.
 

Службени лист града Београда бр. 12/89