ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ФАСАДА ИЗ БУЛЕВАРА ДЕСПОТА СТЕФАНА
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА, 1934.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Beočin Cement Factory Pension Fund Building,
10, Despota Stefana Boulevard and 21, Braće Jugovića Street

Споменик културе
Зграда Пензионог фонда Беочинске фабрике цемента,
Булевар деспота Стефана 10 и Браће Југовића 21

 
Lokacija     Location
 
 
 
 
The Pension Fund building is a residential structure constructed in 1934 after a modern-style design by the renowned architect Dragiša Brašovan. The corner portion, accentuated more sharply than the lowest one, is articulated with balconies, while the ground floor and the top storey are set back (on the front side). The front features rhythmical rows of windows and balconies. The loosely composed façade is more clearly structured in the zone of upper floors. The building’s plastic quality is enhanced by the roof terrace with a belt course and columns, until today the basic motif against which “the contemporaneity of an architecture is tested”. The attic displays round windows, as a visual accent, while the roof shows the usual flag holder. By virtue of its monumentality, well-balanced composition, form as the primary element in exterior expression and special emphasis on detail, which is a predilection typical of Brašovan’s designs, the Pension Fund building is an important work of architectural and urban design which became a model for modern-style residential blocks in Belgrade.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Пензионог фонда Беочинске фабрике цемента је саграђена 1934. године, према пројекту истакнутог архитекте Драгише Брашована, као стамбени објекат. Архитектонски је обликована у стилу модернизма. Угао здања, оштрије акцентован од подножја решен је у балконима, а приземље и последњи спрат су повучени унутра (са фронталне стране). Чеоно платно зграде је решено у ритмичким низовима прозорских трака и балкона. Фасада је разуђена и има јаснију структуру горњих спратова. Пластичност објекта допуњује завршна кровна тераса са извученим серклажом и стубовима, која је све до наших дана остала један од основних мотива на којима се „проверава савременост једне архитектуре“. У самом поткровљу појављују се округли прозори, као ликовни знак, док је на крову као и обично постављен носач за заставу. Својом монументалношћу, композиционо уравнотеженим односима делова и целине, формом као примарним елементом у спољашњем изразу и посебним акцентом на детаљу, као типичној ауторској склоности, зграда Пензионог фонда Беочинске фабрике цемента представља значајно архитектонско-урбанистичко остварење, које је постало својеврстан образац за грађење стамбеног блока прилагођеног стилу београдског архитектонског модернизма.
 

Службени гласник РС бр. 73/07