ТЕРАЗИЈЕ, 1904.
 
ЕНТЕРИЈЕР, СВЕЧАНО СТЕПЕНИШТЕ
 
ГЛАВНА ФАСАДА
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument of great value
Ministry of Justice Building,
41, Terazije Street

Споменик културе од великог значаја
Зграда Министарства правде,
Теразије 41

 
Lokacija     Location
 
 
 

The building at 41, Terazije Street was erected in 1883 for the Ministry of Justice, after the design by architect Svetozar Ivačković. The time of its building coincides with the proclamation of the Kingdom of Serbia and the building of the Old Court Palace in its immediate vicinity. These edifices gradually established at Terazije the representative-administrative ambience of the capital. The building was designed as a one-storey house; a courtyard wing was added subsequently. The façade was designed in the style of academism, but there are neo-renaissance elements in its details. The general impression of the façade relates to Italian renaissance palaces because of the rustic treatment of the ground-floor zone in large cubes, while the walls of the upper floor are covered in yellow tiles. Triangular timpani are above the arched windows with projecting frames. The concluding element of the façade is the richly decorated cornice. Above it, there is an attic with balustrades. At the beginning, the building had two identical, symmetrical portals, but was of them was later closed when the house was extended.

 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 

Зграда у улици Теразије број 41 подигнута је 1883. године за потребе Министарства правде, према пројекту архитекте Светозара Ивачковића. Њено грађење временски се поклапа с проглашењем Краљевине Србије и подизањем палате Старог двора у непосредној близини, чиме је на потезу Теразија постепено стваран репрезентативно-административни центар престонице. Зграда је пројектована као једноспратни објекат, коме је накнадно дограђено једно дворишно крило. Фасада је обликована у академском духу с применом неоренесансних елемената у обради детаља. Општи утисак фасаде близак изгледу италијанских ренесансних палата постигнут је рустичном обрадом приземне зоне крупним квадерима, док је зидно платно спрата покривено светложутим керамичким плочицама. Лучно обликовани прозори спрата са богато профилисаним оквирима надвишени су троугаоним тимпанонима. Завршни елемент фасаде представља богато декорисан кровни венац изнад кога се налази атика са балустрадама. Зграда је првобитно имала два истоветна, симетрично постављена портала, од којих је један затворен приликом проширења зграде.

 

Службени гласник СРС бр. 14/79