ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ФАСАДА
 
ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Building of Ljubomir Miladinović,
6, Svetogorska Street

Споменик културе
Зграда Љубомира Миладиновића,
Светогорска 6

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house of Ljubomir Miladinović was built in 1938 after the design by architect Momčilo Belobrk, as a six-storey house with a garage on the ground floor. The house was later called after the “garage”. This house by architect Belobrk has modern design and his characteristic purism with the consistently applied principle of functionality. These features have marked the opus of architect Belobrk and earned him the high position in Belgrade and Serbian architecture of modern orientation. Without unnecessary details and any kind of decoration, the “Garage” is still fascinating for its pure expression. The applied combination of architecture and visual qualities enriched the inter-war architecture with a completely new form – a house with an extremely purified visual expression and functional spatial organization.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Љубомира Миладиновића реализована је 1938. године према пројекту архитекте Момчила Белобрка. Специфичност решења приземља, намењеног гаражном простору, утицала је да зграда постане позната под називом „Гаража“. Управо ову зграду архитекте Белобрка карактерише модерна обрада и само њему својствен пуризам са доследно спроведеним принципом функционализма. Наведене карактеристике објекта, обезбедиле су му високо место у опусу архитекте Белобрка, као и у оквиру целокупне београдске и српске архитектуре модерног правца. Лишена непотребних детаља и сваке декоративности, зграда „Гаража“ и данас фасцинира чистотом израза. Примењен спој архитектуре и ликовности обогатио је београдско међуратно градитељство једним до тада непознатим квалитетом – зградом крајње прочишћеног ликовног израза и функционалне просторне организације.
 

Службени гласник РС бр. 32/01