ГЛАВНА ФАСАДА
 
УЛАЗНИ ХОЛ И СТЕПЕНИШТЕ
 
КОНЦЕРТНА ДВОРАНА
 
ФАСАДЕ ИЗ УЛИЦА СТУДЕНТСКИ ТРГ И 1300 КАПЛАРА
 
АРХИВСКИ ПЛАН
 
ПРЕСЕК, АРХИВСКИ ПЛАН
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument
Kolarac Popular University Building,
5, Studentski trg Street

Споменик културе
Зграда Коларчевог народног универзитета,
Студентски трг 5
 
Lokacija     Location
 
 
 
The construction works for the building commenced in 1929 in the courtyard of the existing one-storey building on the plot that belonged to the Endowment Fund of Ilija Milosavljevic Kolarac. The big hall with smaller lecture halls was built in 1930. Since the building was already one of the most important cultural centres of Belgrade in 1931, it was decided that a new wing should be built toward the street. The design was done by architect Petar Bajalović and the building was completed in 1932. The Kolarac Endowment building is valued more by its unique cultural role than by its standard architecture typical of Belgrade in the 1930s. One should specifically underline its traditional public lecture series, a daily event since the founding of the institution and its concert hall with exceptional acoustic qualities, still unrivalled in Belgrade, as well as its exhibition gallery. The Kolarac Popular University is an important representative example of the concept of endowments, which has been preserved to the present day and which enriched Belgrade with some of its most beautiful buildings.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Коларчевог народног универзитета почела је да се зида 1929. године, и то као објекат у дворишту постојећег једноспратног објекта на плацу задужбине Илије Милосављевића Коларца. У току 1930. године подигнута је велика сала са слушаоницама. С обзиром да је сала већ тада представљала једно од најзначајнијих културних средишта Београда, 1931. године је одлучено да се и према улици подигне нови објекат. Пројектовање је поверено архитекти Петру Бајаловићу. Зграда Коларчевог народног универзитета завршена је 1932. године. Много више него по својој стандардној академској архитектури типичној за Београд тридесетих година, зграда Коларчеве задужбине се вреднује по својој незаменљивој културној улози. Треба пре свега истаћи традиционални систем јавних предавања која се одвијају свакодневно од оснивања установе, постојање концертне сале са изузетном акустичношћу, још увек без премца у Београду, као и изложбене галерије. Коларчев народни универзитет је значајан и као репрезент идеје о задужбинарству која је остала сачувана до нашег времена, а која је Београд обогатила неким од најрепрезентативнијих грађевина.
 

Службени лист града Београда бр. 23/84