ИЗГЛЕД, ПРВА ДЕЦЕНИЈА 20. ВЕКА
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ, 2008.
 
ДЕТАЉ ЦЕНТРАЛНОГ ХОЛА, 2008.
 
ДЕТАЉ ЦЕНТРАЛНОГ СТЕПЕНИШТА, 2008
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА СА УПИСАНОМ ПРВОБИТНОМ НАМЕНОМ ПРОСТОРИЈА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 2008.
 
  Cultural monument
National Lottery Building,
20 Vase Čarapića St.

Споменик културе
Зграда Класне лутрије у Београду,
Васе Чарапића 20
 
Lokacija     Location
 
 
The National Lottery building was constructed in 1899 to a design by the architect Milan Kapetanović and the engineer Miloš Savčić under the auspices of the Ministry of Economy as the first purpose-built lottery building in Serbia. The funds raised by the lottery were used to support many artistic and educational events in the country. At the time of construction, apart from the National Theatre and Captain Miša’s buildings, it was one of the most prestigious edifices between Kalemegdan and the present-day Square of the Republic. The national importance of the establishment had a bearing on the design of the exterior. It is a two-storey building in the style of academism, with the focus of attention on the corner façade which displays French neo-Renaissance and neo-Baroque elements, while the simpler side elevations feature Italian neo-Renaissance elements. The corner bay shows an arch-headed carved wooden door flanked by engaged banded columns which support a pediment that features a lion mask. The lion head motif is repeated in the ornament of the door combined with the acronym of the establishment. The door is surmounted by a French window the lunette of which shows the coat-of-arms of the Kingdom of Serbia. The bay is capped with a mansard roof with a clock. Located in one of the oldest parts of the city, the building testifies not only about the urban and economic development of Belgrade in the late 19th and early 20th century but also about the social and cultural prosperity and modernization of the capital on the model of major European cities.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Класне лутрије је саграђена 1899. године према пројекту архитекте Милана Капетановића и инжењера Милоша Савчића, под покровитељством Министарства народне привреде. Представља прву зграду лутрије у Србији подигнуту за привредне потребе, која је својим приходима потпомагала бројне уметничке и просветне манифестације у земљи. У време грађења, уз зграде Капетан Мишиног здања и Народног позоришта, била је једнa од најрепрезентативнијих грађевина на потезу од Калемегдана до данашњег Трга Републике. Државни значај установе утицао је на пројектно решење и репрезентативан спољашњи изглед зграде. Подигнута је као једноспратна зграда у духу академизма. Највећа пажња посвећена је угаоној фасади, са елементима француске неоренесансе и необарока, док су бочне фасаде решене једноставније са елементима италијанске неоренесансе. Репрезентативан изглед угаоног ризалита огледа се у залученим резбареним дрвеним вратима, уоквиреним рустичним полустубовима који носе тимпанон са лављом маском. Мотив лавље главе понавља се и у орнаментици врата заједно са иницијалима установе. Изнад врата је француски прозор са лунетом, где је постављен грб Краљевине Србије, а све заједно надвишава пирамидално кубе са сатом. Зграда Класне лутрије подигнута у једном од најстаријих делова града сведочи не само о урбанистичком и привредном развоју Београда крајем 19. и током прве половине 20. века, већ и о друштвеном и културном просперитету и осавремењавању престонице по угледу на велике европске градове тог времена.
 

Службени гласник РС бр. 35/13