ИЗГЛЕД ИЗ УЛИЦЕ ВУКА КАРАЏИЋА
 
ДЕТАЉ ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ЕНТЕРИЈЕР, САЛОН
 
УЛАЗНИ ХОЛ
 
ФАСАДА ИЗ УЛИЦЕ ВУКА КАРАЏИЋА
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Jakov Čelebonović’s House,
18, Vuka Karadžića Street

Споменик културе
Зграда Јакова Челебоновића,
Вука Караџића 18

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house of Jakov Čelebonović (the Museum of Applied Arts) is a representative two-storey building erected between 1927 and 1929 for the eminent Belgrade lawyer Jakov Čelebonović. The designs were signed by engineer Mihailo Belić, who was probably in charge with the overall design, architect Nikola Krasnov, author of the façade, and Dutch architect Negerer, who designed the interior. The building was designed after the principles of the then dominant academic style. The façades are symmetrical, and the fact is underlined with loggias, balconies and the decorative gables. The divisional and roof cornices grade the building vertically. There are rich ornaments on the façades and the representative appearance of the exterior matches the exceptional treatment of the interior. Since 1950 the building has housed the Museum of Applied Arts. The importance of this cultural monument lies in the fact that in this house lived Jakov, Marko and Aleksa Čelebonović and each of them left a deep imprint on the cultural history of Belgrade. The house also keeps their exceptional art collection and, not the least, that the house is now occupied by the Museum of Applied Art where it keeps its invaluable collection of objects from the history of Belgrade and Serbian art. The building itself is very valuable since its architecture represents in the best possible way the cultural level in Belgrade between the two world wars. The authors of the design, with architect Nikola Krasnov as the best-known, are also personalities that left their mark in the architecture of Belgrade from the 1920s and 1930s.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Јакова Челебоновића (Музеј примењене уметности) репрезентативна је двоспратна зграда подигнута између 1927. и 1929. године за познатог београдског адвоката Јакова Челебоновића. Пројекат зграде су потписали инжeњер Михаило Белић, који је вероватно заслужан за диспозицију објекта, архитекта Никола Краснов као аутор фасаде и холандски архитекта Нерегар, који је радио пројекат ентеријера. Зграда је обликована по свим принципима тада владајуће академске архитектуре. Фасаде су решене симетрично, што је наглашено лођама и балконима и декоративно обрађеним забатима. Подеоним и кровним венцем зграда је степенована по висини. Фасаде су богато декоративно обрађене. Репрезентативности спољашности одговарала је и изузетна обрада ентеријера. Од 1950. године у згради се налази Музеј примењене уметности. Значај овог споменика културе налази се пре свега у чињеници да су у кући живели Јаков, Марко и Алекса Челебоновић, који су, сваки у свом домену, оставили дубок траг у културној историји Београда, да се у њему налази њихова изузетна уметничка збирка и, не мање важно, да се већ пола века у њој налази једна тако значајна установа као што је Музеј примењене уметности, који поседује дела од непроцењивог значаја за развој београдске и српске уметности. Од изузетног значаја је и само здање које својом архитектуром репрезентује на најбољи могући начин ниво средине у годинама између два светска рата. И потписници пројекта, међу којима је најпознатији архитекта Никола Краснов, имена су која су обележила београдску архитектуру треће и четврте деценије двадесетог века.
 

Службени гласник РС бр. 59/01