ФАСАДА, ДЕТАЉ БАЛКОНА
 
ЕНТЕРИЈЕР, СТЕПЕНИШТЕ
 
ЕНТЕРИЈЕР, ДЕТАЉ ТАВАНИЦЕ
 
ФАСАДА ИЗ УЛИЦЕ ЦАРА ДУШАНА
 
ФАСАДА, УГАОНИ РИЗАЛИТ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
St. Sava Association Building,
11, Cara Dušana Street

Споменик културе
Зграда Друштва Светог Саве,
Цара Душана 11

 
Lokacija     Location
 
 
 
The building of the St. Sava Association was completed in 1924 after a design from 1914. The author of the design was a well-known Serbian and Belgrade architect Petar Bajalović, for many years professor at the Architectural Department of the Technical Faculty in Belgrade. The building of the St. Sava Association is one of this architect’s best works in the domain of residential architecture before WW I.
The monumental, conspicuous building that defines the corner of Cara Dušana and Braće Baruh Streets was conceived in the style of academism, with the application of decorative elements from historic styles. The building has two portals, one to each street. The upper stories have vertically placed double balconies with emphasized massive columns. The corner, cut, part of the façade ends on top with a rectangular tower with the inscription “St. Sava Association”.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Друштва Светог Саве саграђена је 1924. године, према пројекту из 1914. године. Аутор пројекта био је познати српски и београдски архитекта Петар Бајаловић, дугогодишњи професор на Архитектонском одсеку Техничког факултета у Београду. Зграда Друштва Светог Саве спада у најбоља ауторска остварења овог архитекте у области стамбене архитектуре пре I светског рата. Монументална, маркантна грађевина, која детерминише угао улица Цара Душана и Браће Барух, конципирана је у духу академизма, са применом декоративних елемената историјских стилова. Зграда има два портала према обема улицама. На спратном делу се истичу по вертикали удвојени балкони са наглашеним масивним стубовима. Угаони, засечени, део фасаде завршава се у горњем делу четвртастом кулом са натписом „Друштво Светога Саве“.
 

Службени гласник РС бр. 51/97