ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, ОКО 1935.
 
ГЛАВНИ УЛАЗ
 
ЕНТЕРИЈЕР, ХОЛ СПРАТА
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
The Second Girls High School Building,
31, Kraljice Natalije Street

Споменик културе
Зграда Друге женске гимназије,
Краљице Наталије 31

 
Lokacija     Location
 
 
 
The building of the Second Girls High School, presently the Electrotechnical School “Nikola Tesla”, was built in 1933, after the design by architect Milica Krstić-Čolak-Antić, on the plot where former building of the Higher School for Girls and the State Council used to be. As an educational institution it had a direct influence on the high achievements of cultural and technical development of Serbia. It first educated generations of the most prominent women in Serbia, painters, writers, actors, journalists, who used to spread literacy and culture. As an architectural creation, with its position and design, the house is a full representative of Belgrade architecture. It was designed in the style of academism, with motifs of traditional Serbian-Byzantine architecture. In the history of the development of education in Belgrade, the high school and later electro-technical secondary school hold an important place.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Друге женске гимназије, сада Електротехничка школа Никола Тесла, саграђена је 1933. године по пројекту архитекте Милице Крстић-Чолак-Антић, на месту Више женске школе и Државног савета. Као просветна установа била је носилац образовања ученика и тако директно утицала на високе домете у културном и техничком развоју Србије. Школовала је најпре генерације најумнијих жена Србије које су на нашим просторима шириле писменост и културу.
Као архитектонско остварење зграда својом урбанистичком позицијом и архитектонским решењем у потпуности репрезентује београдску архитектуру. Пројектована је у маниру академизма, са мотивима традиционалне српско-византијске архитектуре. Више од сто година трајања институције гимназије, затим функције електротехничке школе, на овом месту, представља значајан документ са становишта развоја школства Београда.
 

Службени лист града Београда бр. 26/92