ЗГРАДА БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, ОКО 1890.
 
СВЕЧАНА САЛА, 1911.
 
СВЕЧАНА САЛА
 
ГЛАВНА ФАСАДА
 
ПРЕСЕЦИ
 
ОСНОВЕ ПОДРУМА, ПРИЗЕМЉА И СПРАТА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Belgrade Town Hall Building,
1, Uzun Mirkova Street

Споменик културе
Зграда Београдске општине,
Узун Миркова 1

 
Lokacija     Location
 
 
 
It is supposed that the building of Belgrade Town Hall was built around 1846 as the residence of Prince Aleksandar Karađorđević. It was located on the site of the so called Big Square, the centre of the capital’s administrative and educational life in the second half of the nineteenth century. From 1853 the building was mentioned as “Novo zdanje” or “Srpska kruna”, the second hotel in Belgrade that accommodated the most eminent travellers, also the venue of important historic, cultural and social events. Balls and theatre performances were organized there, concerts and exhibitions. For almost a hundred years from 1869, the building served as the seat of the Belgrade municipality. The name “Srpska kruna” was taken over from the guest house at 56, Knez Mihailova Street. The building was originally a one-storey house with the classically designed façade, symmetrical owing to the central low projection with a built attic above the cornice. Fundamental changes in the appearance of the building happened after the alterations from 1928 and the adding of one floor: The present day façade made from artificial stone has domineering monumental grooved semi-columns in the lower zone and window apertures with lunettes.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Београдске општине подигнута је око 1846. године за кнеза Александра Карађорђевића. Смештена је на простору некадашње Велике пијаце, која је током друге половине XIX века представљала средиште управног и просветног живота престонице. Од 1853. године зграда се помиње као други хотел у Београду под називом „Ново здање“ или „Српска круна“, у којем су одседали најугледнији гости и који је био позорница важних историјских, културних и друштвених догађаја. У њему су се одржавали балови, позоришне представе, музичке приредбе и изложбе слика. Хотел је радио до 1869. године када је назив „Српска круна“ преузела гостионица у Кнез Михаиловој улици број 56. Током периода од скоро једног века здање на Великој пијаци служило је потребама Београдске општине. Зграда је подигнута као једноспратни објекат са класично обликованом главном фасадом, чија је симетричност постигнута централним плитким ризалитом са зиданом атиком изнад кровног венца. Преправке и доградња спрата из 1928. године битно су измениле изглед објекта. Данашњом фасадом од вештачког камена доминирају монументални канелирани полустубови у приземној зони и прозорски отвори са лунетама.
 

Службени лист града Београда бр. 4/83