ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
СКУЛПТУРА „КОВАЧ“, РАД Н. ЛУКАЧЕНКА
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1933.
 
 

Cultural monument
Artisans Club,
2, Hilandarska Street

Споменик културе
Занатски дом,
Хиландарска 2

 
Lokacija     Location
 
 
 

The original purpose of the Artisans Club, modelled after other social clubs, was to unite all the existing artisan institutions. In 1914, when different artisan funds gathered the necessary money, the building works could begin after the design by architect Danilo Vladisavljević (1912). However, the war and other inconvenient circumstances delayed the actual implementation to 1931, when the design was commissioned from architect Bogdan Nestorović.
Nestorović was a supporter of modernist, non-ornamental architecture and designed a building with one central and two side wings along the Hilandarska and Svetogorska Streets. The relationship of the semi-circular central part and the straight side parts is emphasized with the central graduated tower. The massive quality of the corner part of the building is lightened by the colonnades on the ground floor and top floor. The sculpture “Blacksmith” by stonemason N. Lukaček stands above the main entrance. The house was finished on May 1, 1933. Apart from the rooms that served as premises of different artisan associations and unions, the building also had a hotel and a movie theatre hall. Radio Belgrade has been in the building since 1947.

 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 

Подизање зграде Занатског дома, по угледу на друге друштвене домове, имало је за циљ да се на једном месту окупе све до тада основане занатске установе. Таква могућност указала се 1914. године, када су различити занатски фондови прикупили средства и започели зидање дома према пројекту архитекте Данила Владисављевића из 1912. године. Рат и неповољни услови одложили су изградњу Занатског дома све до 1931. године, када је пројектовање поверено архитекти Богдану Несторовићу, истакнутом поборнику модернистичке безорнаменталне архитектуре.Објекат је конципиран као угаона грађевина са два бочна крила дуж улица Хиландарске и Светогорске. Однос залученог централног и равних бочних делова потенциран је средишњом двостепеном кулом. Масивност угаоног дела зграде олакшана је колонадом у приземљу и завршном спрату. Над главним улазом налази се скулптура „Ковач“, рад каменоресца Н. Лукачека. Зграда је завршена 1. маја 1933. године. Поред просторија које су служиле за смештај различитих занатских удружења и савеза, имала је хотел и биоскопску салу. Од 1947. године у згради се налази Радио Београд.

 

Службени лист града Београда бр. 23/84