КНЕЗ МИХАИЛОВА УЛИЦА, ПОЧЕТАК 20. ВЕКА
 
ТАВАНИЦА, ДЕТАЉ
 
УЛАЗНИ ХОЛ
 
ЕНТЕРИЈЕР
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument of great value
Nikola Spasić’s Endowment,
33, Knez Mihailova Street

Споменик културе од великог значаја
Зграда Задужбине Николе Спасића,
Кнез Михаилова 33

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house of the eminent Belgrade merchant Nikola Spasić was built in 1889, after the design by architect Konstantin A. Jovanović, as a residential-business two-storey building. The ground floor was used for shops and there is a large apartment on each of the floors. The apartments are very complex, as an expression of the desire to represent properly the urban middle class. The composition and treatment of the façades make up the best example of the style of academism in Belgrade. The main façade with central and two lateral projections is accordingly balanced in symmetrical division by a dominant motif of the central dome with the central projection. A regular distribution of the decorative plastic complements this harmony. The house was massively built in brick and lime mortar. The construction used traverse beams and the ceilings were done in brick, in Prussian vaults. There are double staircases with cast iron railings.
The interior walls of the main entrance are decorated with areas of stucco ornaments: painted landscapes are in the four oblong rectangular fields and portraits done in grisaille are in round medallions, a proper rarity in the late nineteenth century architecture of Belgrade. The staircase railings with candelabra are in a combination of cast and wrought iron. The building is one of the best examples of the academic style, and one of the best architectural designs in Belgrade architecture in general.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда познатог београдског трговца Николе Спасића подигнута је 1889. године, по пројекту архитекте Константина А. Јовановића, као стамбено-трговачка двоспратница. Приземље је искоришћено за трговачке радње, а оба спрата чине по један велики стан сложеног садржаја, као израз жеље за репрезентацијом грађанске класе. Композиција и обрада фасада представљају најуспешније решење академског стила у Београду. Главна фасада с централним и два бочна ризалита доследно је уравнотежена у симетричној подели с доминантним мотивом централне куполе над средишњим ризалитом. Хармонији доприноси правилан распоред декоративне пластике. Зграда је грађена масивно у опеци и кречном малтеру. У конструкцији су употребљене гвоздене траверзе, а међуспратне површине формирају се на пруским сводовима од опеке. Степеништа су двокрака, са оградама од ливеног гвожђа.
У ентеријеру се истичу зидови главног улаза украшени декоративним пољима у штуко декорацији. У четири правоугаона поља осликани су пејзажи а у кружним медаљонима портрети у гризају што је ректост у архитектури Београда краја XIX века. Салони и репрезентативне просторије су штуко декорисани. Ограда степеништа са канделабрима и гитери изведени су у комбинацији ливеног и кованог гвожђа. Зграда представља једно од најуспешнијих достигнућа академске архитектуре и једно од најбољих остварења у стамбеној архитектури Београда.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79