ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ТОПЧИДЕРСКИ ПАРК, 1931.
 
ТОПЧИДЕРСКИ ПАРК, РАЗГЛЕДНИЦА, 1891.
 
ТЕРАЗИЈСКА ЧЕСМА, ДЕТАЉ
 
МОНОГРАМ АУТОРА ФРАНЦА ЛОРАНА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Terazije Fountain,
Terazije Street

Споменик културе
Теразијска чесма,
Теразије

 
Lokacija     Location
 
 
 
The fountain was erected as a utilitarian and decorative object at Terazije in 1860, as ordered by Prince Miloš Obrenović, to mark his return to the Serbian throne. In 1911, after a reconstruction of Terazije, it was taken to the Topčider Park and returned to Terazije in 1975. The plastic decoration of the fountain comprises stylized floral elements, arcades in relief and carved lion heads; stylistically it relates to the 1860s Belgrade architecture. The fountain has a polygonal basin of a 10 m radius, 1.5 meters high. A square, 8 meters high column is in the centre with lion heads – taps for the water and a decorative urn on the top. The fountain is the work of Franc Loran.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Чесма је подигнута као утилитарни и декоративни објекат на Теразијама 1860. године по налогу кнеза Милоша Обреновића, као обележје његовог повратка на српски престо. Приликом преуређења Теразија, пренета је у Топчидерски парк 1911, а враћена на Теразије 1975. године. Пластична декорација чесме састоји се од стилизованих флоралних елемената, слепих аркадица и маскерона са лављим главама и стилски се везује за архитектонска остварења у Београду шездесетих година XIX века. Има базен полигоналне основе, пречника око 10 m и висине 1,5 m. У средини је стуб квадратне основе, висине око 8 m са лављим главама - лулама за воду и декоративном вазом на врху. Чесму је радио мајстор Франц Лоран.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 3/19
од 22.3.1965.