ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
СВЕЧАНОСТ ОТКРИВАЊА СПОМЕНИКА, 1930.
 
СВЕЧАНОСТ ОТКРИВАЊА СПОМЕНИКА, 1930.
 
ПЕРСОНИФИКАЦИЈА ФРАНЦУСКЕ
 
ПЕРСОНИФИКАЦИЈА ФРАНЦУСКЕ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument of great value
Monument to Gratitude to France,
Kalemegdan

Споменик културе од великог значаја
Споменик захвалности Француској,
Калемегдан

 
Lokacija     Location
 
 
 
The Gratitude to France monument, the work of Ivan Meštrović, sculptor, was erected at the end of the main path of the Kalemegdan Park on November 11, 1930, as a symbol of friendship and cooperation between Serbia and France in WW I. The monument was financed by the Friends of France Society and the Society of Former French Students. The monument consists of a female figure in bronze, a representation of France offering help to Serbia with martial enthusiasm, a high, simple marble plinth with two low reliefs chiseled in its lower part. The west side shows French and Serbian soldiers, while the east side bears a personification of Sorbonne as a young woman surrounded by students. These reliefs in art deco style were made after Meštrović’s drawings by sculptors Frano Kršinić and Antun Augustinčić. The remaining two sides bear the following inscriptions: We love France as France loved us, and A la France. With this work Meštrović introduced a new concept of public monuments in our culture, memorials which are monumental and expressive, and openly transmit a particular idea.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Споменик захвалности Француској, рад вајара Ивана Мештровића, постављен је на крају главне алеје Калемегданског парка 11. новембра 1930. у знак пријатељства и сарадње Србије и Француске током Првог светског рата. Споменик је подигнут прилозима Друштва пријатеља Француске и Друштва некадашњих ђака француских школа. Споменик чине бронзана женска фигура, која представља Француску како у ратном заносу прилази у помоћ Србији, и високи камени постамент једноставне форме, у чијем су доњем делу уклесана два плитка рељефа. На западној страни постамента представљени су француски и српски ратници, а на источној персонификација Сорбоне у виду младе жене окружене ђацима. Ове рељефе су у духу ар декоа, према Мештровићевим цртежима, извели вајари Франо Кршинић и Антун Аугустинчић. На преостале две стране постамента стоје натписи Волимо Француску као што је она нас волела и A la France. Овим спомеником Мештровић је унео нову концепцију јавног споменика у нашу средину, чије су главне одлике монументалност, експресивност и јасност идеје.
 

Службени гласник СРС бр. 28/83