СКУЛПТУРА ВОЈВОДЕ ВУКА, РАД ЂОРЂА ЈОВАНОВИЋА
 
ДЕТАЉ ПОСТАМЕНТА СПОМЕНИКА
 
ИЗГЛЕД СПОМЕНИКА ВОЈВОДИ ВУКУ ПОПОВИЋУ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 2009.
 
  Cultural monument
Monument to Vojvoda Vuk Popović,
Topličin Venac Park

Споменик културе
Споменик војводи Вуку Поповићу у Београду,
Парк Топличин венац
 
Lokacija     Location
 
 
The monument to Vojvoda Vuk Popović, a work of the renowned Serbian sculptor Djordje Jovanović, was created between 1926, when the statue was cast in Prague, and 1936, when the monument was unveiled. Vojvoda Vojin Popović known as Vuk (1881–1916) was the commander of volunteer units in the Balkan and First World Wars. A participant in many battles, he was killed on Kajmakčalan in 1916 and was buried in the Allied military cemetery Zeitenlik. In 1923 his remains were transferred to the New Cemetery in Belgrade. Initially, the monument was to be set up near the Student Residence Hall of King Alexander, then in Kalemegdan, but eventually the bronze statue on a tall stone pedestal was erected in Topličin Venac Park. The vojvoda is depicted in motion, holding a carbine, pointing with his right to the south, towards the as yet unliberated areas. He is clad in the garb of a chetnik vojvoda, the traditional costume with a cape and a cap with a badge. The front of the pedestal shows the inscription: VOJVODA VUK 1880–1916, and square plaques on its two sides are engraved with the names of the sites of the battles in which he took part. The upper edge of the pedestal is hemmed with a laurel wreath carved in low relief upon which, on each of the four sides, rests the emblem of the chetnik movement, skull and crossed bones. The monument to Vojvoda Vuk has a cultural, historical and artistic value as a document of the past and a work of one of the most important Serbian sculptors.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Споменик војводи Вуку Поповићу, рад познатог српског вајара Ђорђа Јовановића, настао је у периоду од 1929. године, када је скулптура изливена у Прагу до 1936. године, када је споменик откривен у Београду. Војвода Војин Вук Поповић (1881-1916) је био командант добровољачких четничких одреда у току балканских и током Првог светског рата. Учесник многих битака, погинуо је у борби на Кајмакчалану 1916. године. Сахрањен је на српском војничком гробљу Зејтинлику, а 1923. године његови посмртни остаци су пренети на Ново гробље у Београду. Првобитно је планирано да се споменик постави у близини студентског дома краља Александра, као и на Калемегдану, међутим споменик војводи Вуку је откривен у парку Топличин венац. Бронзана скулптура је постављена на високо постоље од природног камена. Војвода је представљен у покрету, наоружан карабином, левом руком показује на југ, на области које још нису биле особођене. Одевен је у народну ношњу, одежду четничког војводе са плаштом и капом са кокардом. На предњој страни постоља је исписано „ВОЈВОДА ВУК 1880-1916“, а на бочним странама постамента су уметнуте квадратне плоче на којима су исписани градови и битке у којима је војвода Вук учествовао. При врху постамента посебно је скулпторски обликован појас од листова ловора, на којој је са све четири стране, у плитком рељефу постављен симбол четничког покрета – кост лобање са две укрштене кости тела. Споменик војводи Вуку као документ прошлости и репрезентативно дело једног од најзначајнијих српских вајара има културно-историјску и уметничку вредност.
 

Службени гласник РС бр. 8/14