ИЗГЛЕД СПОМЕНИКА, ОКО 1935.
 
СКУЛПТУРА „ПОБЕДНИК“
 
СКУЛПТУРА „ПОБЕДНИК“
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Monument to the Victor,
Belgrade Fortress

Споменик културе
Споменик Победнику,
Београдска тврђава

 
Lokacija     Location
 
 
 
The Monument to the Victor was erected in 1928 in the Upper Bourg of the Belgrade Fortress, on the tenth anniversary of the breakthrough of the Salonika Front. The monument consists of a bronze male figure, the work of Ivan Meštrović, sculptor, and the plinth conceived as a Doric column with fluting, placed on a high cubic base. The sculpture itself was made in 1913 as the final motif of a monumental fountain, planned for the Terazije Plateau. Meštrović conceived the fountain as a monument to freedom and liberation from the five centuries long Ottoman rule. The final works were postponed because of the beginning of WWI, so that the figure was eventually erected on the Upper Bourg plateau and its silhouette is visible from everywhere. The name of the monument has its origins in its dedication to the Salonika Front and the victory of the Serbian army in WWI. Its original title was The Harbinger of Victory.
The Gratitude to France monument and this statue dedicated to the Victor are among a very small number of contemporary style monumental public memorials erected in Belgrade between the two world wars.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Споменик Победнику подигнут је 1928. на Горњем граду Београдске тврђаве поводом прославе десетогодишњице пробоја Солунског фронта. Споменик чине бронзана мушка фигура, рад вајара Ивана Мештровића, и постамент који је конципиран у виду дорског стуба са канелурама на високој коцкастој бази. Сама скулптура израђена је још 1913. као завршни мотив монументалне фонтане, чије је постављање било предвиђено на Теразијском платоу. Мештровић је фонтану замислио као споменик слободи и ослобођењу од петовековног турског ропства. Због избијања Првог светског рата одложено је постављање фигуре. Коначно, она је добила своје место на платоу Горњег града, тако да је њена силуета видљива са свих страна. Назив споменика проистекао је из његове нове посвете Солунском фронту и победи српске војске у I светском рату. Његов изворни назив је Весник победе.
Уз Споменик захвалности Француској, споменик Победнику припада малом броју монументалних јавних споменика који су подизани између два светска рата у Београду, а који се одликују савременим стилским стремљењима.
 

Службени лист града Београда бр. 26/92