ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1982.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Monument to Moša Pijade,
Makedonska Street

Споменик културе
Споменик Моши Пијаде
Македонска улица

 
Lokacija     Location
 
 
 
Ten years after the death of Moša Pijade (1890-1957) a Yugoslav competition was announced for the monument to this eminent politician, publicist and painter. The jury decided, outside the competition, to award sculptor Branko Ružić for an outstanding work of art and entrust him with the monument. Thematically and conceptually the sculpture reflects the artist’s preoccupation with human togetherness, which relates well to the idea of the revolutionary activities of the represented personality. The monument has no plinth so that an intimate relationship to the observer is possible. It also signifies a contemporary approach to public monuments.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Десет година после смрти Моше Пијаде (1890-1957) расписан је општи југословенски конкурс за израду споменика овом истакнутом политичару, публицисти и сликару. Жири је одлучио да мимо конкурса додели специјалну награду вајару Бранку Ружићу за изузетно уметничко остварење и да му повери изградњу споменика. Скулптура тематски и концепцијски одражава уметникове преокупације оне фазе у којој је био заокупљен људским заједништвом, а поклопиле су се са идејом револуционарног прегалаштва представљене личности. Постављањем споменика без постамента сред пешачког трга, постигнут је присан однос са посматрачем.
 

Службени лист града Београда бр. 16/87