СПОМЕНИК ЈОСИФУ ПАНЧИЋУ, ТРЕЋА ДЕЦЕНИЈА 20. ВЕКА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Мonument to Josif Pančić,
Studentski Park

Споменик културе
Споменик Јосифу Панчићу,
Студентски парк

 
Lokacija     Location
 
 
 
 
The monument to the great scientist and patriot Dr. Josif Pančić (1814-1888), a scholar of world renown and the first president of the Serbian Academy of Sciences was erected in 1897 in the park at Students Square. It is the work of Đorđe Jovanović, one of the first local educated sculptors. The bronze sculpture (220 cm high) represents Pančić standing, with one foot forward, holding a magnifying glass and a twig. By his feet are books and the famous pine tree he discovered – “Pančićeva omorika”. The rectangular plinth is made from light-grey stone and is 233 cm high. The sculpture of Josif Pančić holds an important place in the development of our sculpture, particularly public monuments in Belgrade. This is the first figure in Serbian sculpture done by a local artist, one of the first public monuments in Belgrade from the early period of academism. The monument was exhibited at the Autumn Salon in Paris in 1891.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Споменик великом научнику и родољубу др Јосифу Панчићу (1814-1888), научнику светског гласа и првом председнику Српске академије наука, постављен је 1897. године у парку на Студентском тргу. Рад је вајара Ђорђа Јовановића, једног од првих домаћих школованих вајара. Бронзана скулптура представља Панчића у стојећем ставу, у закораку, с лупом и гранчицом у рукама, док му поред ногу леже књиге и чувена Панчићева оморика. Четвороугаони постамент израђен је од светлосивог камена.
У развоју нашег вајарства, посебно београдских јавних споменика, скулптура Јосифа Панчића заузима значајно место. То је прва фигура у српском вајарству коју је радио домаћи уметник, један од првих јавних споменика у Београду на почетку развоја вајарске уметности код нас у време академизма. Споменик је излаган на Јесењем салону у Паризу 1891. године.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 1049/1
од 20.12.1967.