ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
СПОМЕНИК ДОСИТЕЈУ ОБРАДОВИЋУ, РАД РУДОЛФА ВАЛДЕЦА
 
СТУДЕНТСКИ ПАРК, ОКО 1930.
 
СПОМЕНИК НА ПРВОБИТНОЈ ЛОКАЦИЈИ ИСПРЕД ХОТЕЛА „СРПСКА КРУНА“, 1922.
 
 
 
 
СПОМЕНИК ДОСИТЕЈУ ОБРАДОВИЋУ, РАД РУДОЛФА ВАЛДЕЦА
 
 

Cultural monument
Мonument to Dositej Obradović,
Studentski park

Споменик културе
Споменик Доситеју Обрадовићу,
Студентски парк

 
Lokacija     Location
 
 
 
The monument to the great Serbian educator and writer was built in 1914 as a result of the initiative of the Serbian Literary Cooperative and Jovan Skerlić. A monument was first planned in the mid-1900, then again discussed in 1911, on the occasion of the centenary of Dositej’s death. The monument was originally placed at the entrance to the Kalemegdan Park, as a pair to Karađorđe’s monument at the end of the main path flanked with the busts of important Serbs. The University Park was built in the third decade of the twentieth century, the monument was moved to that park and placed opposite the memorial to Josif Pančić.
The bronze figure of Dositej Obradović, the work of sculptor Rudolf Valdec, shows the first Serbian educator as a “hero of the pen, travelling across the world in search of knowledge”. Dositej is represented in movement, with a hat, a book and a stick in his hand, and on the reverse of the plinth there is an inscription of his own words: “He learns walking, looking into the future!” the sculpture of Dositej Obradović is one of the most important works of Rudolf Valdec, and within our own circumstances at the beginning of the twentieth century, it is one of the rare public monuments that shows full figure.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Споменик великом српском просветитељу и књижевнику подигнут је 1914. године залагањем Српске књижевне задруге и Јована Скерлића. Идеја о подизању споменика датира од средине XIX века, а поново постаје актуелна 1911. године поводом прославе стогодишњице Доситејеве смрти. Првобитно, споменик је постављен на улазу у Калемегдански парк као пандан споменику Карађорђу, на крају главне калемегданске алеје, дуж које су биле постављене бисте многих знаменитих Срба. Приликом формирања Универзитетског парка, током треће деценије XX века, споменик је премештен у овај парк и постављен наспрам споменика Јосифу Панчићу. Бронзана фигура Доситеја Обрадовића, рад вајара Рудолфа Валдеца, приказује првог српског просветитеља као „хероја пера, који путује светом у потрази за знањем.“ Доситеј је представљен у покрету, са шеширом, књигама и штапом у руци, док су на доњем делу постамента исписане његове речи: „Идућ учи, у векове гледа!“ У оквиру Валдецовог стваралачког опуса скулптура Доситеја Обрадовића представља једно од најзначајнијих дела, а у нашој средини почетком XX века представљала је редак пример јавног споменика у виду целе фигуре.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 1030/1
од 20.12.1967.