ОСНОВА СУТЕРЕНА, ПРОЈЕКАТ 1929.
 
ПРЕСЕК, ПРОЈЕКАТ 1929.
 
ЕНТЕРИЈЕР СИНАГОГЕ, 2011.
 
СПОМЕН ПЛОЧА НА ГЛАВНОЈ ФАСАДИ, 2011.
 
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 2011.
 
  Cultural monument
Sukat Shalom Synagogue,
19 Maršala Birjuzova St.

Споменик културе
Синагога „Сукат Шалом” у Београду,
Маршала Бирјузова 19
 
Lokacija     Location
 
 
The Sukat Shalom Synagogue was built in 1924–26 to a design by the architect Franjo Urban assisted by Milan Šlang in the style of academism with predominant neo-Renaissance elements. The interior, remodelled in 1929 to a design by the architect Milutin Jovanović, was designed to combine multiple functions in response to the Jewish community’s various needs: worship, education, office and dwelling spaces. The semi-basement houses a kosher kitchen, a dining room and service rooms. The central ground-floor area, partitioned with two rows of columns which support a gallery, is intended for prayer and hence preeminent both symbolically and religiously. At its side are offices, a study room and a meeting room. The two upper floors contain living quarters. The front façade is symmetrical and well-proportioned, with the decorative accent placed on the gable featuring David’s shield, a six-pointed star enclosed in an oculus. The wide central stairway of three flights adorned with a simple balustrade and two lampposts, a reference to the northern façade of the Petit Trianon at Versailles, adds to the overall impression of the building’s dignified and ceremonial character. It functioned as the place of worship for the Serbian-Jewish Congregation of the Ashkenazi rite until the Nazi occupation of Belgrade 1941–44, when it was desecrated. After the war it was restored to its original use as a place of worship for both congregations of Belgrade’s Jews. The synagogue is the only active place of worship of the Jewish community in Belgrade, one of the rare surviving examples of synagogue architecture and an important testimony to the life of the Jewish community in Belgrade and Serbia.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Синагога „Сукат Шалом” подигнута је током 1924-26. године према пројекту архитекте Фрање Урбана уз учешће Милана Шланга, док су накнадни радови на измени ентеријера изведени 1929. године, по пројекту архитекте Милутина Јовановића. Подигнута је у духу архитектуре академизма, са преовлађујућим елементима неоренесансе. Унутрашњост је осмишљена за верске, културне и просветне активности јеврејске заједнице, а потом и канцеларије и станове. У сутерену је смештена кошер кухиња са трпезаријом и помоћне просторије. Централни, молитвени простор приземља са галеријом је у симболичном и верском смислу примаран, а подељен је са два низа стубова који носе опходну галерију. Бочно од верског простора су канцеларије, учионица и сала за седнице. Стамбене просторије су распоређене на првом и другом спрату. Фронтална фасада је конципирана репрезентативно и симетрично са декоративним акцентом на забату крова где је у окулусу постављен Давидов штит шестокрака звезда. Укупном утиску свечаног и церемонијаланог карактера синагоге доприноси широко трокрако приступно степениште украшено једноставном балустрадом са два канделабра, које представља реминисценцију северне фасаде Малог Тријанона у Версају. Објекат је до 1941. године био у служби српско-јеврејске црквене општине Ашкенаског обреда да би током нацистичке окупације Београда 1941-1944. године његова аутентична намена била деградирана. Након рата, објекту је враћена првобитна функција у служби обе верске конгрегације београдских Јевреја. Синагога „Сукат Шалом” представља једини аутентични активни верски објекат јеврејске заједнице, један од ретко сачуваних објеката синагогалне архитектуре и важно сведочанство живота јеврејске заједнице у Београду и Србији.
 

Службени гласник РС бр. 33/13