ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ВАРОШКА БОЛНИЦА, ЦРТЕЖ ФЕЛИКСА КАНИЦА
 
ГЛАВНА ФАСАДА, ДЕТАЉ КУЛЕ
 
ЕНТЕРИЈЕР, ЦЕНТРАЛНИ ХОЛ И СТЕПЕНИШТЕ
 
 
 
 
ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
 

Cultural monument of great value
The First Town Hospital,
19, Džordža Vašingtona Street

Споменик културе од великог значаја
Прва варошка болница,
Џорџа Вашингтона 19

 
Lokacija     Location
 
 
 
Built in 1868, after the design by Jovan Frencl as the first town hospital of Belgrade, this building represents, besides the building that presently houses Belgrade University, the most important example of romanticism in the development of Belgrade architecture. In its structure, the architectural and other features, it is an excellent achievement of the Serbian architecture from the second half of the nineteenth century, and with its function it is a historic monument of the development of medical protection. Its style is pure and simple, both in the treatment of the façades with modest decorative plastic, and in the design of the interior, without any decoration and with visible structural elements of the ceiling and the architraves. The building of the hospital was initiated by Prince Mihailo Obrenović and it was financed by donations from all layers of the Serbian society. Numerous foreign and local doctors worked in the hospital and in that sense it is a memorial to important personalities in the development of medical science and practice in our country.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда је подигнута 1868. године по пројекту Јована Френцла, као прва варошка болница Београда. Поред Капетан-Мишиног здања ова зграда представља најзначајнији примерак романтизма у развоју београдске архитектуре. По склопу, грађевинским и другим архитектонским одликама, представља високо достигнуће српске архитектуре друге половине XIX века, а по садржају историјски споменик развоја здравствене заштите. Одликује се чистотом стила и једноставношћу, како у обради фасада са скромном декоративном пластиком, тако и у обради унутрашњих простора, без декорације, са видљивим конструктивним елементима сводова и архитрава. Саграђена је на иницијативу кнеза Михаила Обреновића, средствима обезбеђеним прилозима свих слојева српског друштва. У њој су радили многи страни и наши истакнути лекари, тако да представља сведочанство и успомену на значајна имена у развоју наше медицинске науке и праксе.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79