ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ПАЛИЛУЛСКА ОСНОВНА ШКОЛА, ПОЧЕТАК 20. ВЕКА
 
ПАЛИЛУЛСКА ОСНОВНА ШКОЛА, ПОЧЕТАК 20. ВЕКА
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА И ПРВОГ СПРАТА
 
ПРЕСЕК
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Elementary School at Palilula,
41, Takovska Street

Споменик културе
Палилулска основна школа,
Таковска 41

 
Lokacija     Location
 
 
 
The school was built in 1894, after the design by architect Milan Antonović, in the style of nineteenth century academism. Erected only one year after the school at Dorćol, it marks the final appropriation of the current European achievements in architectural design of schools. The house was built on the corners of three streets, with a spacious courtyard. It is rectangular building with slight symmetrical projections towards the courtyard; with the basement, ground floor and one upper floor. It was built in classic materials and organized as a typical one-wing school: corridors facing the courtyard and class-rooms turned toward the street. The symmetrical composition is underlined with a slightly higher middle part of the building, containing two staircases from the courtyard side on the corners of the central projection. The main façade has two identical entrances to the building. Although it was built in 1894, the house is equipped with all the necessary installations, including central heating and ventilation channels. “The school kitchen”, endowed by Nikola Spasić in 1905 is located on the same plot.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Школа је подигнута 1894. године по пројекту архитекте Милана Антоновића у духу академизма XIX века. Изграђена само годину дана после Дорћолске основне школе, означава коначно усвајање најсавременијих европских дoстигнућа архитектонског обликовања школског простора свога доба. Зграда је изграђена на углу три улице, са пространим двориштем. Габарит зграде је у облику правоугаоника, симетрично благо разуђен са дворишних страна. Има сутерен, приземље и спрат. Градња је класична. Диспозиција зграде је типа једнотрактног школског објекта са ходницима према дворишту и радним просторијама према улици. Симетричност у композицији зграде подвучена је наглашеним и нешто надвишеним средишњим делом зграде, у коме су са дворишне стране два степеништа на угловима средњег ризалита, а на главној фасади два равноправна улаза у зграду. Иако грађена 1894. године, зграда има све инсталације, укључујући и парно грејање, као и вентилационе канале. На истој локацији налази се и „Школска трпеза“, задужбина Николе Спасића, подигнута 1905. године.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 247/7
од 20.4.1966.