ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1930.
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ПРЕДВОРЈЕ ИСПРЕД СВЕЧАНЕ САЛЕ
 
ДЕТАЉ ЕНТЕРИЈЕРА
 
ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ИЗГЛЕД ФАСАДЕ ИЗ УЛИЦЕ ВУКА КАРАЏИЋА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Serbian Academy of Sciences and Arts Building,
35, Knez Mihailova Street

Споменик културе
Палата САНУ,
Кнез Михаилова 35

 
Lokacija     Location
 
 
 
The building was completed in 1924 after the design from 1912 by architects Andra Stevanović and Dragutin Đorđević. It is a monumental building and a special accomplishment of the local architecture from the beginning of the twentieth century. It was built in the style of academism, with neo-baroque and art nouveau elements. The complex and vast programme was resolved on the big surface of the floor plan, with facades towards three streets and four levels (the mezzanine was subsequently introduced into the design). The main facade of the building is emphasized by a central broad projection that ends with a dome. Different motifs are used in the rich facade decoration, from sculptural forms to art nouveau floral ornaments. The interior of the building is particularly well finished. The Serbian Academy of Sciences and Arts (SASA) was established on November 1, 1886 as a continuation of the Society of Serbian Scholarship (18141-1864) and the Serbian Learned Society (1864-1892), then the Royal Academy, the Serbian Royal Academy after 1892, and as SASA after World War II. As the highest scholarly and social institution in Serbia, SASA made the greatest contribution to the advancement of scholarship not only locally. It has invited and accepted into its circles many renowned personalities of Serbian, Yugoslav and world science and arts.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Палата Српске академије наука и уметности изграђена је 1924. по пројекту архитеката Андре Стевановића и Драгутина Ђорђевића, насталом 1912. године. Представља монументалну архитектуру Београда и домет домаћег грађевинарства са почетка ХХ века. Концепцијски сложен и обиман програм решаван је на великој површини основе, у четири нивоа (мезанин је накнадно унет у пројекат) и са фасадама на три улице. Обликована је академски са елементима необарока и сецесије. Главна фасада грађевине наглашена је средишњим широким ризалитом који се завршава куполом. У веома богатој фасадној декорацији коришћени су различити мотиви, од скулпторалних форми до сецесијске флоралне орнаментике. Ентеријер објекта одликује вредан уметнички садржај.
Српска академија наука и уметности основана је 1. новембра 1886. године на традицијама Друштва српске словесности (1841-1864) и Српског ученог друштва (1864-1892) као Краљевска академија, затим Српска краљевска академија од 1892, а после II светског рата добија данашњи назив. Као највиша научна и друштвена институција у Србији, САНУ је дала највиши допринос унапређењу научне мисли, не само у нашој средини, окупљајући у своје редове многа истакнута имена српске, југословенске и светске науке и уметничког стваралаштва.
 

Службени лист града Београда бр. 26/92