ПЕРСПЕКТИВНИ ИЗГЛЕД, ЦРТЕЖ ГРИГОРИЈА САМОЈЛОВА
 
МЕТАЛНИ ГИТЕР ИЗНАД УЛАЗНИХ ВРАТА
 
ДЕТАЉ ЕНТЕРИЈЕРА
 
ДЕТАЉ ЕНТЕРИЈЕРА
 
ОСНОВА ДРУГОГ СПРАТА, АРХИВСКИ ПЛАН
 
ПРЕСЕК КРОЗ УЛАЗ ЗА БИОСКОП, АРХИВСКИ ПЛАН
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Pension Fund Building,
3, Nikola Pašić Square and 29, Terazije Street

Споменик културе
Палата Пензионог фонда,
Трг Николе Пашића 3 и Теразије 29

 
Lokacija     Location
 
 
 
The Pension Fund building, also known as Belgrade Palace, designed by the Russian-born architect Grigoriy Ivanovich Samoylov, was constructed in 1938–40. It is a monumental residential and commercial corner structure. As its layout follows the corner location, the clusters of rooms are arranged round a central rectangular space terminating in a semicircle. It displays a combination of two styles, academism and modernism. The facing material used, the tripartite façade division into a central and two lateral vertical projections, as well as horizontal cornices reflect the academic approach. On the other hand, the façade shows restraint, the set-back ground floor displays the use of new materials, glass and metal, for the entrances, vestibule and shop-windows, while conventional academic motifs are used in a new way, to emphasize the building’s modern verticality. The Pension Fund building has considerable architectural and historical value. It stands apart as Samoylov’s most important work among his many designs for private houses, religious, industrial and other public buildings, and constitutes a landmark of Terazije Square.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Палата Пензионог фонда је саграђена у периоду од 1938. до 1940. године према пројекту руског архитекте Григорија Ивановича Самојлова. Позната и као Палата „Београд“, грађена је као монументални угаони стамбено-пословни објекат. Распоред простора прати угаону позицију објекта, тако да су одељења организована око централног правоугаоног простора са полукружним завршетком. У архитектонском обликовању обједињују се два стилска опредељења - академизам и модернизам. Материјал фасаде, њена троделна подела на централни и два бочна ризалита, као и хоризонтални венци сведоче о академском приступу. Фасада је, међутим, прочишћена, у повученом приземљу - за улазе, вестибил и излоге - коришћени су нови материјали стакло и метал, а уобичајени академски архитектонски мотиви коришћени су на нов начин, да истакну модерну вертикалност грађевине. Палата Пензионог фонда је објекат значајне архитектонске и културно-историјске вредности. Међу бројним приватним вилама, црквама, индустријским и другим јавним објектима, издваја се као најзначајније дело у архитектонском опусу Григорија Самојлова и представља једно од обележја Трга Теразије.
 

Службени гласник РС бр. 30/07