ПАЛАТА „АТИНА“, ОКО 1905.
 
ГЛАВНА ФАСАДА, ПРОЈЕКАТ
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ, ЦРТЕЖ
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument of great value
Atina Building,
28, Terazije Street

Споменик културе од великог значаја
Палата „Атина“,
Теразије 28

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built for Đorđe Vučo, merchant, after the design by architect Dimitrije T. Leko as a residential-business building. It was built in brick and lime mortar, as usual in the late nineteenth century. Its walls are massive with architrave spanning and partly Prussian vaults. The roof has two gables and is covered in blacktop. A particularly prominent façade is composed in the twentieth century style of academism and done in mortar, with two side projections and a loggia with a colonnade of columns along the whole façade. There are ornaments around the windows and arcades on loggias. With its prominent decorative domes the house structurally reflects the academic tradition, while compositional elements indicate the procedure of historicism. It is part of the urban ambience of Terazije, formed in the late nineteenth and early twentieth centuries.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграду, као стамбено-пословну, подигао је трговац Ђорђе Вучо 1902. године по пројекту архитекте Димитрија Т. Лека. Грађена је поступком с краја XIX века од опеке и кречног малтера, са масивним зидовима премошћеним архитравно и делимично пруским сводовима. Кров је двововдан, покривач од бибер црепа. Посебно изражајна фасада израђена је у малтеру а компонована у стилу академизма XX века, са два бочна ризалита и лођом дуж целе фасаде са колонадом стубова. Орнаментика је заступљена око прозора и аркада на лођама. Компонована као објекат са истакнутим декоративним куполама, зграда у структуралном погледу понавља академску традицију а композициони елементи указују на историјски поступак. Део је градског амбијента Теразије, који се формирао крајем XIX и почетком XX века.
 

Службени гласник СРС бр. 28/83