ИЗГЛЕД ШКОЛЕ ИЗ ГРАЧАНИЧКЕ УЛИЦЕ
 
ОСНОВНА ШКОЛА КОД САБОРНЕ ЦРКВЕ, ПОЧЕТАК 20. ВЕКА
 
ВЕСТИБИЛ СА ГЛАВНИМ УЛАЗОМ
 
ХОДНИК ИСПРЕД СВЕЧАНЕ САЛЕ
 
ГЛАВНА ФАСАДА, АРХИВСКИ ПЛАН
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
ОСНОВНА ШКОЛА „КРАЉ ПЕТАР I“
 
 

Cultural monument
King Petar I Elementary School,
7, Kralja Petra Street

Споменик културе
Основна школа „Краљ Петар I“,
Краља Петра 7

 
Lokacija     Location
 
 
 
At the beginning of the twentieth century a new school was built on the site of the former elementary school at Varoš Kapija. The school was then called „Elementary School in the vicinity of the Cathedral“. It was the most modern elementary school building in Serbia at the time when it was built. Located in the main commercial street, in the vicinity of the Cathedral, the Patriarchy and Princess Ljubica’s Residence, the building stands as evidence of the social and cultural circumstances in Serbia at the beginning of the twentieth century. It was built in 1905–1906 after the design by Jelisaveta Načić, the first woman architect in Serbia. This building is considered her most important work owing to the functional and aesthetic qualities of the School. It was conceived as a corner one–storey building with three street façades. The main façade has a domineering entrance projection with vaulted apertures above which stands the attic with balustrade. The building was designed according to the principles of academic architecture, with art nouveau elements reflected more in the interior than on the façades. It is an important creation not only in relation to the architecture of school buildings, but as part of Belgrade architecture in general.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
На месту некадашње основне школе на Варош капији почетком XX века изграђена је „Основна школа код Саборне цркве“. У време подизања била је најмодернија школска зграда за основну наставу у Србији. Својим положајем у главној чаршији, у непосредној близини Саборне цркве, Митрополије и Конака кнегиње Љубице, зграда представља сведочанство друштвених и културних прилика у Србији на почетку XX века. Саграђена је 1905-1906. године према пројекту Јелисавете Начић, прве жене архитекте у Србији. По својим функционалним и естетским вредностима зграда Основне школе сматра се њеним најзначајнијим делом. Конципирана је као угаони једноспратни објекат са три уличне фасаде. Главном фасадом доминира репрезентативни улазни ризалит с лучно заобљеним отворима, надвишен атиком с балустрадом. Обликована по свим постулатима академске архитектуре, уз примену елемената сецесије, што се огледа више у ентеријеру него на фасадама, зграда Основне школе представља значајно остварење не само у архитектури школских зграда, већ и у београдској архитектури уопште.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 278/7
од 25.12.1965.