ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
УЛАЗНА ПАРТИЈА
 
МУЗЕЈСКА ПОСТАВКА
 
МУЗЕЈСКА ПОСТАВКА
 
ПРЕСЕК
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Modern Garage,
30, Majke Jevrosime Street

Споменик културе
Модерна гаража,
Мајке Јевросиме 30

 
Lokacija     Location
 
 
 
The building of the Modern Garage was erected in 1929 as the first modern garage in city centre, after the design by Russian architect Valerij Staševski, who conceived it as an academic building with post-art nouveau elements. The building has unique, single interior, with a symmetrical facade and a monumental entrance with dominating sculptures above it. The verticality of the side wings is underlined by the doubling of the windows in order to create the impression of a multi-storey building.
The importance of the building rests upon the fact that it was the first building of that type not only in Belgrade but in the Balkans and that its technical potentials were identical to those of similar buildings in Western Europe, that some precious pneumatic tools have been preserved there and that it was the centre of automobile sports in Belgrade.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Зграда Модерне гараже изграђена је 1929. године као прва модерна гаража у центру града, по пројекту руског архитекте Валерија Сташевског који је пројектовао академску грађевину са елементима постсецесије. Објекат је саграђен у виду хале, јединственог унутрашњег простора, са фасадом која је конципирана симетрично у односу на монументално обрађен улаз над којим се налазе скулптуре. На бочним крилима наглашена је вертикалност удвајањем прозора по висини како би се добио утисак спратног објекта.
Значај објекта проистиче из чињенице да је зграда Модерне гараже први објекат такве врсте не само у Београду, већ и на Балкану, да је по техничким могућностима био истовремен сличним објектима у Западној Европи, да су у њему сачувани значајни пнеуматски алати и да је био центар ауто-спорта у Београду.
 

Службени гласник РС бр. 51/97