ТУРСКИ ПАША ПРЕДАЈЕ КЉУЧЕВЕ ГРАДА КНЕЗУ МИХАИЛУ, ЦРТЕЖ А. СТЕФАНОВИЋА
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА
 
 
 
 
СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ
 
 

Site                 
Place where The City Keys were handed over to The Serbs in 1867,
Kalemegdan

Знаменито место
Место предаје кључева 1867. године,
Калемегдан

 
Lokacija     Location
 
 
 
The memorial of the symbolic delivery of city keys was erected at the place when on April 6/19, 1867 the firman of Sultan Abdul Asis was read. By the edict the fortresses of Belgrade, Šabac, Smederevo and Kladovo were handed over to Prince Mihailo Obrenović and the Serbian people. According to historic sources, the place is situated on the right side of the main Kalemegdan avenue. This event marked the new stage in the development of the Princedom of Serbia that led to state independence. The monument was erected in 1967, on the occasion of the centennial of the historic event. It is a stone block on which sculptor Mihailo Paunović carved a relief with representations of the delivery of the keys, after the drawing by Adam Stefanović, a contemporary to the event. The relief shows the Ottoman pasha handing over the keys to the Fortress to Prince Mihailo, with the Clock tower in the background and the minaret of the mosque which then stood in the Upper Town of Kalemegdan.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Спомен-обележје симболичне предаје кључева подигнуто је на месту где је 6/19. априла 1867. године прочитан ферман султана Абдула Азиса, којим су Београдска, Шабачка, Смедеревска и Кладовска тврђава предате на управу кнезу Михаилу Обреновићу и српском народу. Према историјским изворима, то место се налази са десне стране главне калемегданске алеје. Овим догађајем почела је нова етапа у развоју Кнежeвине Србије, која је водила ка стицању државне самосталности. Споменик је подигнут 1967. године поводом стогодишњице овог историјског догађаја. Израђен је у виду каменог блока, на коме је вајар Михаило Пауновић израдио рељеф с представом предаје кључева, према цртежу Адама Стефановића, савременика овог догађаја. На рељефу је приказан турски паша како предаје кључеве Тврђаве кнезу Михаилу, док се у позадини види Сахат кула и минаре џамије, која је у то време постојала у Горњем граду.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 860/4
од 27.12.1968.