ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ФАСАДА ИЗ РЕЉИНЕ УЛИЦЕ, ПРОЈЕКАТ
 
ФАСАДА ИЗ ПРИЗРЕНСКЕ УЛИЦЕ, ПРОЈЕКАТ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Zdravko Đurić’s House,
7, Prizrenska Street

Споменик културе
Кућа Здравка Ђурића,
Призренска 7

 
Lokacija     Location
 
 
 
The residential building of Dr. Zdravko Đurić was built in 1934 after the design by architect Branislav Kojić. It was known as the Swissair Building, because the Swiss air company had its offices in it for a certain period of time. The spatial arrangement of the building is based on a free design of the floor plan and rational composition of space. The ground floor zone, conceived as a massive plinth, is lightened by the big glass surfaces of shop windows; there is not so much restraint in the design of the upper floors. The closed cubic mass of the building is alleviated through clearly separated window apertures and corner balconies. The application of a vertical series of round windows, a roof terrace and the flag stand belong to the standard elements of the modern architectural vocabulary. The harmonious relationship of masses is realized by an inter-permeation of the verticals and the uniform rhythm of the windows and horizontal lines of balcony fences. One year after its completion, the house was rewarded for the most beautiful façade and afterwards served as model to the architects of modernist orientation in their designs of residential buildings. The originality and quality of architectural treatment make this building by architect Kojić one of the more important realizations in the style of modernism and represents an anthological example of mature Belgrade modernism from the inter-war period.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Стамбена зграда др Здравка Ђурића подигнута је 1934. године према пројекту архитекте Бранислава Којића. Била је позната као зграда „Swissair“, према називу швајцарске авиокомпаније која је једно време била у њој смештена. Просторно решење објекта заснива се на слободном обликовању основе и рационалном компоновању простора. Приземна зона, решена у виду масивног постамента, олакшана је великим прозорским површинама излога дућана, док су горњи спратови знатно слободније обрађени. Затворени кубични волумен зграде олакшан је јасно издвојеним прозорским отворима и угаоним балконима. Примена вертикалног низа округлих прозора, кровне терасе и постоља за заставу спада у стандардне елементе модерног архитектонског речника. Складан однос маса остварен је међусобним прожимањем вертикала и уједначеног ритма прозора и хоризонталних линија балконских ограда. Годину дана након подизања, зграда др Ђурића награђена је признањем за најлепшу фасаду, чиме је постала узор архитектама модерног правца у пројектовању стамбених зграда. По својој оригиналности и квалитету архитектонске обраде она спада међу важнија Којићева остварења изведена у модерном духу и представља један од антологијских примера зрелог београдског модернизма између два рата.
 

Службени гласник РС бр.32/01