ИЗГЛЕД ИЗ УЛИЦЕ КРАЉА ПЕТРА
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ДЕТАЉ КУПОЛЕ
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Merchant Crvenčanin’s House,
15, Kralja Petra Street

Споменик културе
Кућа трговца Црвенчанина,
Kраља Петра 15

 
Lokacija     Location
 
         
 
The house of merchant Crvenčanin was built in 1887 after the design by Jovan Ilkić. It has a cellar, ground floor, two upper floors, the attic and mansard roof with segmented cupolas. The roof cornice is supported by Ionic half–columns that extend through both storeys. Its interior design and its mezzanine above the ground floor, the first one in Belgrade architecture, make the house of merchant Crvenčanin an unusual example of contemporary architectural solutions. Its is situated in one of the oldest commercial street of Belgrade, and therefore its ground floor and mezzanine were meant to serve commercial purposes, while the upper floors were residential. The building is an exceptional representative of the nineteenth century academic style and one of the more significant creations of the renowned Belgrade architect, Jovan Ilkić.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа трговца Црвенчанина подигнута је 1887. године по пројекту архитекте Јована Илкића. Има подрум, приземље, два спрата који су надвишени атиком и мансардним кровом са сегментним куполама. Кровни венац држе јонски полустубови који се протежу дуж оба спрата. По својој концепцији просторног решења, где се први пут у архитектури Београда појављује мезанин изнад приземља, кућа трговца Црвенчанина представља необичан пример архитектонског решења свог времена. Налази се у једној од најстаријих трговачких улица Београда, што је условило да приземље и мезанин буду намењени трговини, а спратови становању. Објекат је истакнути представник академског стила XIX века и једно од значајних остварења познатог београдског архитекте Јована Илкића.
 

Службени гласник РС бр. 32/01