УЛАЗНО СТЕПЕНИШТЕ, ДЕТАЉ
 
ЦЕНТРАЛНО СТЕПЕНИШТЕ, ДЕТАЉ
 
ЕНТЕРИЈЕР, ДЕТАЉ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Stevan Kaćanski’s House,
18, Simina Street

Споменик културе
Кућа Стевана Каћанског,
Симина 18

 
Lokacija     Location
 
 
 

The house where the Serbian poet Stevan Kaćanski (1830, Srbobran - 1900, Belgrade) was built in the 1880s as a one-family building, probably for a merchant from Dorćol. It is a characteristic example of the architecture from the end of the last century. It was designed in the style of the nineteenth century academism and built in classical materials. Stevan Kaćanski took part in the revolution of 1848 against Hungary and in 1862 he organized the Legion of Volunteers. He also took part in the Serbian-Turkish war in 1876-1877. Kaćanski was most prolific as author during the uprising in Vojvodina, the battles between the Montenegrins and the Turks, the uprising in Herzegovina, the bombing of Belgrade and the Serbian-Turkish war. His poetry finds inspiration in the poetic dream about liberation and unification of the Serbs. Kaćanski was the first poet who introduced in the 1850s a romantic pathos in the Serbian nineteenth century poetry. He was undoubtedly a novelty in our literature.

 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 

Кућа у којој је живео песник Стеван Каћански (1830, Србобран -1900, Београд), подигнута је осамдесетих година XIX века. Грађена је као једнопородична кућа. Представља карактеристичaн пример архитектуре са краја XIX века и сведочи о достигнутом нивоу стамбене културе Београда тог периода. Обликована је у маниру академизма и изведена класичном градњом. Стеван Владислав Каћански учествовао је у револуцији 1848. године против Мађара. Године 1862. за време бомбардовања Београда организовао је легију добровољаца, а од 1876. до1877. године учествовао је у Српско-турском рату. Писао је песме у време народне буне у Војводини, црногорских бојева са Турцима и херцеговачких устанака, бомбардовања Београда, Српско-турског рата. Његова поезија је инспирисана поетским сном о ослобођењу и уједињењу Срба. Каћански је први унео средином педесетих година XIX века романтичарски патос у српску поезију. Његова појава је несумњиво значила новину за нашу књижевност.

 

Службени лист града Београда бр. 16/87