ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
КУЋА ЂОРЂА КРСТИЋА, 1943.
 
ЕНТЕРИЈЕР, СЛИКАНА ТАВАНИЦА
 
ДЕТАЉ ЕНТЕРИЈЕРА
 
ДЕТАЉ ЕНТЕРИЈЕРА
 
ПРЕСЕК
 
 
 
 
ИЗГЛЕД КУЋЕ, ОКО 1930.
 
 

Cultural monument
Painter Đorđe Krstić’s House,
23, Kneginje Ljubice Street

Споменик културе
Кућа сликара Ђорђа Крстића,
Кнегиње Љубице 23

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in 1890 in the style of the nineteenth century academism. Đorđe Krstić (1851-1907), a renowned painter of Serbian realism, lived, worked and died in it. Having received state scholarship, Đorđe Krstić graduated from the Art Academy in Munich, where he spent ten years, from 1873 to 1883, and where he painted his first canvases. Travelling through Serbia and Italy he painted iconostases, historic composition, icons, portraits. He became civil servant in 1888 when he was appointed a drawing teaching. In the specially built studio, Đorđe Krstić painted his best known works and therefore the house is today a link to one of our greatest painters from the late nineteenth century. It has been preserved in its original form, together with the studio, and stands as one of the rare building of this kind in Belgrade.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа је подигнута око 1890. године у стилу академизма XIX века. У њој је живео, радио и умро Ђорђе Крстић (1851-1907), истакнути сликар српског реализма. Добивши државну стипендију, Ђорђе Крстић је завршио академију у Минхену где је боравио десет година (1873-1883) и где су настала његова прва платна. Путујући по Србији и Италији сликао је иконостасе, историјске композиције, иконе, портрете. У државну службу примљен је 1888. године као наставник цртања. У специјално грађеном атељеу настала су позната дела Ђорђа Крстића, те нас ова кућа везује за једног од наших највећих сликара с крајa XIX века. Сачувана у свом првобитном облику, заједно са атељеом, представља једну од ретко сачуваних грађевина ове врсте у Београду.
 

Решење Републичког завода за заштиту споменика културе бр. 87/1
од 3.2.1958.