ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ДЕТАЉ ЕНТЕРИЈЕР
 
ЗИДНА ДЕКОРАЦИЈА, РАД НЕПОЗНАТОГ АУТОРА
 
ГЛАВНА ФАСАДА, ПРОЈЕКАТ
 
ОСНОВА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Radisav Jovanović’s House,
5, Stevana Sremca Street

Споменик културе
Кућа Радисава Јовановића,
Стевана Сремца 5

 
Lokacija     Location
 
 
 

The house of Radisav Jovanović was built towards the end of 1910, after the design by architect Branko Tanazević, as a ground floor residential building with a spacious courtyard. The house has a traditional floor plan and the façade with decorative elements from Art Nouveau and Serbian–Byzantine styles, characteristic of almost all the works of architect Tanazević from that period. The interior design reveals the taste of early twentieth century bourgeois families. There are fresco paintings of motifs from the Netherlands on the walls of the entry hall, while the decorative ceramic stoves were bought in Austria. The house of Radisav Jovanović represents the style of a well–known Belgrade architect, but also the development of residential architecture during the period when the city underwent significant modernization.

 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 

Кућа Радисава Јовановића изграђена је крајем 1910. године по пројекту архитекте Бранка Таназевића као приземна стамбена кућа, са пространим двориштем. На пројекту за ову кућу архитекта Таназевић остварио је складан спој између традиционално решене основе и фасада на којима су заступљени декоративни елементи сецесије и српско-византијског стила.  Ове  карактеристике типичне су за скоро сва дела архитекте Таназевића. Ентеријер је обликован тако да представља укус грађанске породице с почетка XX века. Зидови улазног хола осликани су мотивима холандских градова. Декоративне каљеве пећи потичу из Аустрије. Кућа Радисава Јовановића репрезентује дело познатог београдског архитекте, али и развој стамбене архитектуре у време модернизације Београда.

 

Службени лист града Београда бр. 51/97