ИЗГЛЕД ИЗ ФРАНЦУСКЕ УЛИЦЕ
 
СТУБОВИ ЛОЂЕ
 
ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Ribar’s family House,
32, Francuska Street

Споменик културе
Кућа породице Рибар,
Француска 32

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house in which the Ribar family lived between the two world wars (1928-1941) was built in 1920-1922 on the foundations of an earlier building. The original owner was Rudolf Pilc. Dr. Ivan Ribar bought this one-storey, unassuming family house in 1928 and lived in it with his family until the beginning of WW II. His sons grew in it, the elder Ivo-Lola and the younger Jurica, painter, both revolutionaries. This fact is recorded in the entrance hall of the house, on a memorial plaque. After WW II Dr. Ribar gave the house as his gift to the Youth Union and it now serves for after-school accommodation of young children.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа у којој је становала породица Рибар у међуратном периоду (1928-1941) подигнута је између 1920. и 1922. године, на темељима старијег објекта. Првобитни власник био је Рудолф Пилц. Др Иван Рибар је ову једноспратну породичну кућу, неупадљивог архитектонског изгледа, купио 1928. године и у њој са породицом живео и радио све до Другог светског рата. У њој су расли синови др Ивана Рибара, старији син, Иво–Лола и млађи, Јурица, сликар, револуционари. Овај податак забележен је у холу објекта, на спомен- плочи. После рата др Рибар је објекат поклонио Савезу омладине, а сада служи као простор за дневни боравак школске деце.
 

Службени лист града Београда бр. 23/84